Dzieci z dworca Brześć

Dostosowanie szkół do nowego ustroju szkolnego

2017-01-17

Ośmioletnia szkoła podstawowa

Art. 117.
1. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe.
2. Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa szkoła podstawowa obejmująca strukturą organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej staje się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej.

Art. 118.
1. Z dniem 1 września 2017 r. uczniowie klas I-VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe...

Czytaj więcej...


Wręczenie nagrody im. Jerzego Zimowskiego

2016-12-20

Z wielką satysfakcją zawiadamiamy iż tegoroczną laureatką nagrody im. Jerzego Zimowskiego, którą przyznają: Tygodnik Polityka i Instytut Spraw Publicznych, została nasza wolontariuszka - Marina Hulia. 
Marina od września b.r. opiekuje się dziećmi czeczeńskimi, które koczują na dworcu w białoruskim Brześciu. Uczy ich rosyjskiego, polskiego, tańczy, śpiewa, rysuje, organizuje wycieczki do zoo, wesołego miasteczka, kina w 3D - zwraca im w ten sposób dzieciństwo, skradzione przez dorosłych.

Uciekinierzy z Czeczenii dotarli do Brześcia latem. W letnich ubraniach, butach, nie sądzili, że wiele miesięcy będą tkwili między granicznymi szlabanami. Kiedy skończyły się im pieniądze na wynajem mieszkania, zamieszkali z dziećmi na dworcu kolejowym. Niektóre rodziny próbowały przekroczyć białorusko - polską granicę ponad 40 razy. Straż Graniczna zawraca ich, nie chce przyjąć wniosku o azyl. Udało się nielicznym. 
Na szczęście są dobrzy i wrażliwi ludzie, którzy nie odwrócili się od ludzi w potrzebie: mieszkańcy Brześcia, białoruska organizacja Human Constanta, polski oddział Fundacji Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna, KFON, Fundacja Helsińska, Rzecznik Praw Obywatelskich. 
Dzieciaki obwołały Marinę, dyrektorką demokratycznej szkółki dworcowej. Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej objęło patronat nad tą baaardzo nietypową szkołą. Szkoły zrzeszone w KFON - nie od początku pomagają tym dzieciakom. Przeprowadziły zbiorki pieniężne, ciepłych ubrań, butów, koców, słodyczy, flamastrów, kolorowanek, naklejek, książeczek itp...
Założyliśmy na facebooku profil: Dzieci z Dworca Brześć (https://www.facebook.com/Dzieci-z-Dworca-Brze%C5%9B%C4%87-307063089678726/). Za jego pośrednictwem nadeszła kolejna pomoc: od innych szkół niepublicznych i publicznych, organizacji pozarządowych, mediów, osób prywatnych. Wszystkim ogromnie dziękujemy! Nie uwierzycie: nikt nie napisał ani jednego negatywnego komentarza! 

Laudację na cześć laureatki, wygłosiła Krystyna Starczewska - prezes KFON oraz laureatka nagrody im. Zimowskiego z roku 2011. Opowiedziała o kilkunastoletniej działalności społecznej Mariny Hulii na rzecz: uchodźców; więźniów; dzieci niepełnosprawnych; dzieci z poczekalni Aresztu Śledczego Warszawa - Mokotów na ul. Rakowieckiej w Warszawie dla których odgrywała z wolontariuszami bajki, kiedy czekały godzinami na widzenie ze swoimi tatusiami; "starych dzieci" z domu opieki w Radości pod Warszawą. 

Tegoroczna laureatka jest chyba najbardziej nietypową laureatką w całej historii nagrody. Zamiast zwyczajowych słów podziękowania, były... piosenki. O więźniu, który pragnie się zakochać; Basi, Teresce i Róży z domu szczęśliwej starości w Radości; muzyka i słowa: Marina Hulia. A na finał: ulubiona piosenka dzieci z dworca w Brześciu - o leniwym Antoszcze, który nie chciał kopać ziemniaków. Wykonawcy: laureatka, redaktor naczelny Polityki - Jerzy Baczyński, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych - dr. Jacek Kucharczyk, Rzecznik Praw Obywatelskich - Adam Bodnar, Prezes Najwyższej Izby Kontroli - Krzysztof Kwiatkowski, prawniczki z Fundacji Helsińskiej, zespół Ritmo Bloco i cała publiczność. 

Zdjęcia: Tadeusz Późniak, tygodnik Polityka.

Galeria zdjęć »ORGANIZUJCIE PIKIETY 19 GRUDNIA O GODZ. 17.00

2016-12-19

Nocą, 14 grudnia 2016 r., Sejm RP stosunkiem głosów 230 za i 199 przeciw przegłosował ustawę Prawo oświatowe. Prace w komisjach senackich ruszyły w tempie ekspresowym W niespełna 12 godzin senatorowie przeanalizowali akt prawny, liczący ponad 700 stron oraz przyjęli, po zaledwie 3 godzinach dyskusji, bez żadnych poprawek!

Polska edukacja, tak chwalona na świecie, staje się na naszych oczach zakładnikiem kalendarza wyborczego i wraca do systemu znanego nam z czasów PRL pisanymi na kolanie podstawami programowymi, przestarzałą, nieadekwatną do warunków XXI w. strukturą sieci szkolnej.

Czytaj więcej...


Dzień Praw Człowieka i Dziecka w Szkole Podstawowej „Słoneczna” w Szczecinie.

2016-12-16

Dzień Praw Człowieka i Dziecka, Szkoła Podstawowa „Słoneczna” w Szczecinie obchodziła w tym roku w sposób wyjątkowy . Gościli bowiem Panią Marinę Hulię- nauczycielkę, pisarkę, działaczkę i wolontariuszkę na rzecz uchodźców i polskich więźniów. Obecnie prowadzi szkołę demokratyczną dla dzieci uchodźców czeczeńskich w Brześciu na Białorusi Co w fascynujący sposób przybliżała  naszym uczniom podczas warsztatów.

Galeria zdjęć »


Opinia dr. Ewy Korulskiej, dyrektorki Społecznego Gimnazjum "Startowa" o projektowanej podstawie programowej dla szkoły podstawowej.

2016-12-09

Projekt podstawy programowej – opinia

Dyskusja wokół rewolucji w polskiej edukacji, niesłusznie zwanej reformą (albowiem reforma to proces ewolucyjny, stopniowa zmiana, a mamy do czynienia z tajfunem), skupia się na dyskusji o słuszności istnienia gimnazjów. Ważniejszy wszakże dla przyszłości polskiej szkoły jest dokument zwany podstawą programową. Zawarte w nim treści zdecydują o przyszłości polskiej edukacji, dlatego warto zachęcić każdego, by zajrzał na stronę MEN i przyjrzał się temu dokumentowi. Opublikowany 30 listopada do 9-go grudnia ma być konsultowany.

Czytaj więcej »


Zapraszamy na społeczne wysłuchanie publiczne ustawy PRAWO OŚWIATOWE w dniu 12 grudnia o godz. 10:30

2016-12-08

Szanowna Pani Prezes
Krystyna Starczewska
Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej

W imieniu ogólnopolskich organizacji gmin i powiatów oraz we współpracy z organizacjami społecznymi, działającymi w sferze oświaty, uprzejmie zapraszam na społeczne wysłuchanie publiczne ustawy Prawo oświatowe wraz z przepisami wprowadzającymi, które odbędzie się w poniedziałek, 12 grudnia br., według załączonego programu.

Nasz wniosek o przeprowadzenie sejmowego wysłuchania publicznego w tej sprawie, skierowany do wszystkich klubów poselskich (w załączeniu), został odrzucony na posiedzeniu dwóch komisji sejmowych w dniu 30 listopada br. Pan Poseł Zbigniew Dolata stwierdził podczas tego posiedzenia, że „wysłuchanie publiczne nie wniesie żadnych nowych elementów do dyskusji o stanie szkolnictwa”. Tymczasem raport z konsultacji społecznych, dołączony do rządowego projektu ustawy, nie zawiera informacji o argumentach przedkładanych przez uczestniczące w nich podmioty, dotyczących zmian strukturalnych w polskiej oświacie. Dlatego uważamy, że posłowie – pracując nad projektami ustaw reformujących oświatę – powinni zapoznać się z opiniami licznych i reprezentatywnych środowisk samorządowych i społecznych. Szkoda, że ta możliwość została odrzucona, zwłaszcza że nasze opinie nie są tylko negatywne: kwestionując zamiar likwidacji gimnazjów wspieramy konieczność reformy szkolnictwa zawodowego.

Czytaj więcej »
Program »


Zapraszamy na debatę panelową pt. "Ramy pokoju"

2016-12-05

W imieniu Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) oraz Fundacji Autonomia i Towarzystwa Edukacji Antydyrksyminacyjnej (TEA) przekazujemy zaproszenie na debatę panelową pt. "Ramy pokoju", która odbędzie się w najbliższą  sobotę, 10 grudnia 2016 r. w godz. 18:00 - 20:00 w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 28 w Warszawie.

Debata jest organizowana  w symbolicznym dniu: 10 grudnia to Międzynarodowy dzień Praw Człowieka, jest to także ostatni dzień Kampanii 16 Dni Przeciw Przemocy ze Względu na Płeć. Symboliczne jest również miejsce, w którym odbędzie się spotkanie: biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, którego zadaniem jest stanie na straży wolności i praw człowieka, bez względu na pochodzenie, narodowość, religię, płeć, kolor skóry czy jakąkolwiek inną cechę. 

W trakcie debaty uczestnicy będą się zastanawiać, jak działać na rzecz pokoju oraz praw człowieka w aktualnej sytuacji społecznej i politycznej w Polsce i na świecie. Pod tym kątem przyjrzą się szczególnie edukacji oraz roli mediów.

W debacie wezmą udział:

 • dr Ludwika Włodek - dziennikarka, wykładowczyni w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Agnieszka Kozakoszczak – prezeska zarządu i koordynatorka programu edukacyjnegow Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej.
 • Piotr Bystrianin – założyciel i prezes zarządu Fundacji „Ocalenie” wspierającej migrantówi migrantki oraz prowadzącej działania na rzecz dialogu międzykulturowego.
 • Przedstawiciel/ka Rzecznika Praw Obywatelskich.
Wprowadzenie i moderacja: Agata Teutsch - prezeska zarządu Fundacji Autonomia, działającej na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. 

Link do zaproszenia na stronie internetowej FRS: http://ffrs.org.pl/10-12-2016-debata-ramy-pokoju/RODZICE NA ULICE!

2016-11-25Wspolna manifestacja rodziców, nauczycieli i samorządowców.

2016-11-14

Zapraszamy na manifestacjęA wcześniej zapraszamy także na pikietę.XI Publiczna Debata Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita i Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana

2016-11-04Zapraszamy gorąco do udziału w XI Publicznej Debacie Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita i Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana dedykowanej pamięci Anny Radziwiłł i Mirosława Sawickiego „Dobry nauczyciel to kto? … czyli o roli, powinnościach i odpowiedzialności nauczyciela”.

Wprowadzają do debaty: Łukasz Ługowski, Izabela Muszyńska, Krystyna  Starczewska.

DEBATUJE PUBLICZNOŚĆ

Obrady prowadzi Jacek Strzemieczny  9 listopada 2016 r.  godz. 17.45   Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w WarszawieScena Kameralna (wejście od ul. Sewerynów)

WSTĘP WOLNY.

W debacie można też uczestniczyć za pośrednictwem internetu w godzinach 18:00 -20:30
www.otwarta.org
www.teatrpolski.waw.pl
www.naZywo.net

Serdecznie zapraszamy!
Targi edukacyjne dla szkół przyjmujących dzieci z doświadczeniem migracji

2016-11-03W imieniu Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) oraz Centrum Wielokulturowego w Warszawie, zapraszamy na targi edukacyjne dla szkół przyjmujących dzieci z doświadczeniem migracji, które odbędą się 09 listopada 2016 r. (środa) w godz. 11:00 - 15:30 w Centrum Wieloklulturowym w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 54 oraz zachęcam do przekazania zaproszenia szkołom i osobom, które mogą być zainteresowane udziałem w tym wydarzeniu.

Szczegółowa informacja o targach jest dostępna w załączniku a także na stronie internetowej FRS: http://ffrs.org.pl/09-11-2016-targi-edukacyjne-dla-szkol-przyjmujacych-dzieci-z-doswiadczeniem-migracji/ oraz na FB: https://www.facebook.com/events/1091068911038646/

Targi są odpowiedzią organizacji pozarządowych na potrzeby szkół, które:
 • przyjmują dzieci z doświadczeniem migracji (w tym m.in. dzieci uchodźcze, dzieci migrantów ekonomicznych, dzieci z rodzin mieszanych a także dzieci powracające do Polski po dłuższym pobycie za granicą)
 • chcą rozwijać kompetencje międzykulturowe kadry oraz uczniów i uczennic.

W trakcie targów osoby uczestniczące będą miały możliwość:
 • Otrzymania
 • bezpłatnie materiałów edukacyjnych i publikacjami opracowanych przez organizacje pozarządowe.Zapoznania się z ofertą działań edukacyjnych organizacji pozarządowych dla szkół (m.in. warsztatami, szkoleniami, konsultacjami).
 • Nawiązania współpracy z wybranymi organizacjami pozarządowymi.
 • Wysłuchania prezentacji dot. działań podejmowanych przez Biuro Edukacji na rzecz wspierania szkół przyjmujących dzieci z doświadczeniem migracji a także prezentacji dot. wpływu doświadczenia migracji na funkcjonowanie dzieci i ich rodzin.
 • Udziału w warsztatach dotyczących metod pracy z dziećmi cudzoziemskimi, współpracy z asystentami międzykulturowymi a także w grze symulacyjnej pt. „Zrozumieć uchodźców”.

Wydarzenie ma charakter otwarty, jednak ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału do piątku, 7 listopada 2016 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego:

Program Konferencji »


Pikieta przeciwników decyzji władz oświatowych o likwidacji gimnazjów

2016-11-03

Dnia 28 października przed budynkiem Gimnazjum nr 10 przy ul. Limanowskiego  w Warszawie odbyła  się pikieta przeciwników decyzji władz oświatowych o  likwidacji gimnazjów.  Przybyli rodzice oraz  przedstawiciele organizacji oświatowych wchodzących w skład koalicji „Nie dla chaosu w szkole”, a także przedstawiciele ZNP. KFON reprezentowała Krystyna  Starczewska oraz dyrektor Społecznego Gimnazjum nr 20 w Warszawie Sławomir Sikora. Przybyło wielu dziennikarzy, którzy przeprowadzali wywiady z osobami obecnymi na pikiecie.


Uroczystość poświęcona wręczeniu nagrody imienia Ireny Sendlerowej „ Za naprawianie świata”

2016-11-03

Dnia 28 października odbyła się uroczystość poświęcona wręczeniu nagrody imienia Ireny Sendlerowej „ Za naprawianie świata”.  Członkiem kapituły tej nagrody jest prezes zarządu KFON – Krystyna Starczewska. O nominację do nagrody imienia Ireny Sendlerowej mogą ubiegać się osoby, które  aktywnie wychowawczo przeciwdziałają postawom ksenofobicznym, przekazują wiedzę o społeczności żydowskiej mieszkającej od wieków na terenie Polski i o jej zagładzie, wspomagają przebywających obecnie w naszym kraju uchodźców -  ucząc tolerancji, akceptacji różnorodności kulturowej, szacunku dla człowieka  bez względu na jego pochodzenie etniczne, czy przynależność wyznaniową.


Ogólnopolska konferencja dla dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządów zorganizowana przez Wolters- Kluwer

2016-11-03

W dniach 27 i 28 października odbyła się ogólnopolska konferencja dla dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządów zorganizowana przez Wolters- Kluwer.  Prezes Zarządu KFON – Krystyna Starczewska uczestniczyła  w panelu poświęconym przewidywanym skutkom wprowadzanych zmian w systemie polskiej edukacji. Panel otwierał drugi dzień konferencji i był zorganizowany w pośpiechu z powodu nie przybycia zaproszonej na spotkanie z dyrektorami  i przedstawicielami samorządów minister edukacji – Anny Zalewskiej.


Odbyła się konferencja w Centrum Wielokulturowym w Warszawie

2016-11-02

Dnia 17 października odbyła się konferencja w Centrum Wielokulturowym w Warszawie poświęcona organizacji nauki w polskich szkołach dla dzieci przybywających z zagranicy i nieznających języka polskiego, lub znających go bardzo słabo. Do panelu tej konferencji zaproszono prezesa KFON – Krystynę Starczewską, która jako dyrektorka szkół przyjmujących wielu uchodźców i imigrantów,  ma w tych kwestiach wieloletnie doświadczenie. Problem dotyczył wprowadzonego do nowej ustawy o systemie oświaty zapisu mówiącego o powoływaniu tzw. klas przygotowawczych w szkołach, do których uczęszczają przybyli z zagranicy uczniowie nie znający języka polskiego. Na konferencji obecna była, zaproszona przez organizatorów, przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej, która wyjaśniała zasady nowych przepisów. Niestety tzw. klasy przygotowawcze, zgodnie z jej wyjaśnieniami, nie mają spełniać funkcji przygotowawczej – to znaczy uczyć języka polskiego i zaznajamiać z polską kulturą, lecz mają realizować podstawę programową klasy, do której powinno uczęszczać dane dziecko zgodnie z wiekiem i ze świadectwem przywiezionym ze swego kraju.”Bo podstawowym obowiązkiem szkoły jest realizowanie podstawy programowej” – wyjaśniła pani z MEN.


Jubileusz 10 lecia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica Nauczycielska” w Bielawie

2016-10-28

20 października 2016 roku w gościnnym, bielawskim Art Inkubatorze miała miejsce wyjątkowa gala edukacyjna. Swoje dziesięciolecie świętowała jedyna w Powiecie Dzierżoniowskim placówka kształcenia ustawicznego nauczycieli.

Gala jubileuszowa zbiegła się z X Forum Dyrektorów i Pedagogów Placówek Oświatowych, imprezą cykliczną, której temat wiodący „Szkoła w obliczu zmian” przyciągnął uwagę licznie zgromadzonych gości: dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, poradni pedagogicznych, organizacji pozarządowych, nauczycieli i uczniów.

Organizatorzy jak zawsze przygotowali atrakcyjne prezentacje i wykłady. Tym razem były to wystąpienia nauczycieli akademickich, wybitnych znawców problematyki pedagogicznej i merytorycznej z zakresu pedeutologii i nowoczesnych technologii informatycznych.

Czytaj więcej...

Galeria zdjęć »


Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty

2016-10-24

W sobotę, 19 listopada br. Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje w Warszawie Ogólnopolską Manifestację Pracowników Oświaty z udziałem rodziców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, dyrektorów szkół
i placówek, ekspertów i naukowców.


Manifestacja odbędzie się w godzinach 12.00-14.00 na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Do udziału w manifestacji ZAPRASZAMY WSZYSTKICH, którzy zgadzają się z naszymi postulatami „NIE dla chaosu w szkole”!


Stanowisko Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej dotyczące projektu „Prawa Oświatowego” - uwagi szczegółowe

2016-10-23

Odbiurokratyzowanie oświaty

Dobra zmiana miała nas uwolnić od biurokracji w edukacji, tymczasem rządzący chcą wszystko na nowo zmieniać i zmuszają szkoły do pisania np.: nowych statutów, szczególnie w przypadku przekształcania liceum ogólnokształcącego z 3 na 4 -letnie. (art. 130 ust.1-2 ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe”) oraz na nowo zdobycia pozytywnych opinii Straży Pożarnej oraz Sanepidu w przypadku przekształcania się szkół, mimo że szkoła pozostaje w tym samym budynku (art. 149 ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe”).

Czytaj więcej...


Stanowisko Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej wobec zapowiadanych zmian w systemie polskiej edukacji

2016-10-23

Zmiany, które zapowiada MEN, są w naszej ocenie powrotem do systemu edukacji sprzed 1989 roku i to zarówno w odniesieniu do struktury jak i podstawowych zasad, na których ma opierać się działanie polskiego szkolnictwa.

Powrót do ośmioletniej szkoły podstawowej, czyli likwidacja gimnazjów po siedemnastu latach ich funkcjonowania, jest decyzją całkowicie arbitralną - nie liczącą się z realiami i opinią społeczną. Po wprowadzeniu gimnazjów podniósł się w sposób znaczący poziom wiedzy i umiejętności ogółu polskich piętnastolatków (wyniki testów PISA, które były przed laty dla Polski katastrofalne, plasują obecnie naszych gimnazjalistów w czołówce krajów europejskich i w pierwszej dziesiątce na świecie).

Czytaj więcej...


Dzieci z Dworca Brześć

2016-10-20

Bilal rzadko się uśmiecha. Ma 6 lat, urodziny świętował na dworcu na Białorusi. Jest tam od dwóch miesięcy razem z mamą i sześciorgiem rodzeństwa. Śpi na twardej dworcowej ławie, okryty kurtką. O 6 rano dyżurująca – pulchna blondynka w mundurze – budzi go, szturchając kluczem w ramię. Zaczyna się nowy dzień – bez szkoły, spacerów, gier na powietrzu, wrzasków i przepychanek z kolegami. Nie wolno. Na dworcu trzeba siedzieć cicho i „i nie naruszać regulaminu Kolei Białoruskiej”. Na urodziny Bilal dostał ode mnie czekoladę za 1 rubla 25 kopiejek i koncert chórku dziecięcego, dedykowany jemu.

Dzieci z Dworca Brześć jest około 30. Ich mamom skończyły się pieniądze na wynajem mieszkania, więc przeniosły się na dworzec. Nie są wpuszczani do Polski, nie mogą wrócić do Czeczeni. Są niczyje, zdane wyłącznie na łaskę dobrych ludzi, a tych nie brakuje. Są to wolontariusze z Mińska z inicjatywy Human Constanta, mieszkańcy  Brześcia, którzy przynoszą odzież, żywność i słowa otuchy.

Przez dwa tygodnie prowadziłam z dziećmi zajęcia na dworcowej poczekalni. Wyjechałam z Polski jako wolontariuszka Fundacji Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna, wróciłam jako dyrektorka szkoły demokratycznej. Każde zajęcia zaczynaliśmy od modlitwy, potem – nauka polskiego, piosenki po czeczeńsku, rosyjsku, polsku, tańce, rysowanie, kolorowanie. Udało się zaprowadzić dzieciaki do kina 3D na Żaby-Księżniczki(dyrektor wzruszył się i wpuścił), do Wesołego Miasteczka(dyrektor też wzruszył się i też spuścił), do mini-zoo(dyrektor też…). Dwa tygodnie zwróconego dzieciństwa. Co dalej? Dalej zima zła. Na Dworcu Brześć, gdzie przenoszą się kolejne rodziny, którym zabrakło pieniędzy.


Marina Hulia,
wolontariuszka Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej i Fundacji Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna na Dworcu Brześć


 


Zapraszamy na III Kongres Edukacja i Rozwój

2016-10-07

Zapraszamy na III Kongres Edukacja i Rozwój organizowany przez wydawnictwo Wolters Kluwer, który odbędzie się 27 - 28 października w Warszawie, w Centrum Olimpijskim. 

W tym roku głównym tematem Kongresu będą kierunki rozwoju edukacji oraz planowane zmiany w systemie oświaty, które dotyczyć będą szkół i przedszkoli, organów prowadzących i nadzoru, a także instytucji współpracujących. 

Podczas Kongresu odbędą się również konferencje tematyczne:
 1. dla dyrektorów szkół i przedszkoli: 27 - 28 października; 
 2. edukacja w samorządach: 27 października;
 3. psychologiczno - pedagogiczna: 28 października;
 4. dla nauczycieli: 28 października. 

Szczegóły dotyczące programu, rejestracji uczestników itd: www.kongres-edukacja.pl


Zapraszamy na konferencję "Współczesna oświata w kontenerach - teoretyczne i praktyczne aspekty rozbudowy obiektu przedszkolno - szkolnego w obliczu zmian systemowych"

2016-10-06

Zapraszamy na konferencję "Współczesna oświata w kontenerach - teoretyczne i praktyczne aspekty rozbudowy obiektu przedszkolno - szkolnego w obliczu zmian systemowych" organizowaną przez Fundację ZOO Zaradni Odważni Oryginalni. 

Termin konferencji: 4 listopada 2016 r.


Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Niepubliczne Centrum Doskonalenia nauczycieli „Edukacja” w Bielsku-Białej i Bielskie Stowarzyszenie Doradców Zawodowych i Personalnych „Aktywni”

2016-09-19
Termin konferencji:
20 - 21 października 2016 r.
Miejsce konferencji: Hotelu  Dębowiec***, Bielsko-Biała, ul. Armii Krajowej 220

Program konferencji (pdf) »
Formularz zgłoszeniowy (doc) »
Formularz zgłoszeniowy (pdf) »


Spotkanie z Panią Minister Anną Zalewską

2016-09-12

Dnia 25 lipca b.r. odbyło się spotkanie Krystyny Starczewskiej - prezesa KFON z Minister Edukacji - Panią Anną Zalewską. Oto streszczenie odpowiedzi, jakich Pani Minister udzieliła na skierowane do niej pytania Zarządu KFON.

Czytaj więcej...


Deklaracja Koalicji

2016-09-11

W sierpniu br. Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej przystąpiło do Koalicji "NIE dla chaosu w szkole", do której należą między innymi następujące organizacje:

Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Porozumienie Obywatele dla Edukacji, Stowarzyszenie Rodzice w  Edukacji, Fundacja "Przestrzeń dla Edukacji", Komitet Obrony Demokracji.

Czytaj więcej...Zapraszamy na III Konferencję Techniki Dobej Edukacji

2016-07-18

Wiemy, że w edukacji nastąpi od września 2017 roku “dobra zmiana”. Nie znamy jednak szczegółów. Nie wiemy, w jakim stopniu szkoły publiczne i niepubliczne zachowają swobodę programową i organizacyjną, na ile prosto będzie można je przekształcić na szkoły nowego rodzaju, jak znacząco trzeba będzie zmienić dotychczasowe, wypracowane lokalnie sposoby działania.

Warto wykorzystać najbliższy rok na twórczą refleksję nad swoją pracą. Jeśli już trzeba coś zmieniać, zmieńmy swój sposób pracy na możliwie nowoczesny, dający jak najwięcej twórczej swobody i uczniom, i nauczycielom, dajmy swoim szkołom szansę na twórczą “ucieczkę do przodu”.

III Konferencja
TECHNIKI DOBREJ EDUKACJI
Współpraca

Gdańsk, 18-19 sierpnia 2016
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57

Czytaj więcej...


Rozmowa z Krystyną Starczewską - Radio Medium Publiczne

2016-07-15

Serdecznie zapraszam Państwa Forum do udziału w kolejnych audycjach z cyklu Gimbaza.

Tematyka audycji:

 • O najnowszych światowych trendach dotyczących kształcenia - dzieci, ale i dorosłych.
 • Spotkania z nauczycielami, dyrektorami i rodzicami ze szkół, które wprowadzają nowatorskie rozwiązania.
 • Rozmowy z ekspertami, doświadczonymi pedagogami o tym, czy szkoły w Polsce przekazują uczniom pożądane umiejętności.
 • O potrzebie kształcenia ustawicznego, nie tylko dla nauczycieli, ale dla każdego i o tym, jak to zrobić, aby szkoła nadążała za dynamiką współczesnego świata.
 • O nauczaniu początkowym, przedszkolnym, ale i o szkołach zawodowych, liceach, studiach, aż po uniwersytety trzeciego wieku.
 • O zawodzie nauczyciela, płacach w oświacie, poziomie przygotowania zawodowego, kształceniu nauczycieli i o potrzebie przywrócenia prestiżu dla tej grupy zawodowej.
 • O udziale rodziców w życiu szkoły, o wpływie rad rodziców na kształtowanie lokalnego środowiska szkolnego.
 • O finansowaniu oświaty, o roli samorządów.
 • O potrzebie i skuteczności nadzoru pedagogicznego i programowego.
 • O szkodliwości religii w szkole, o braku edukacji seksualnej, o innych przedmiotach, które są a niepotrzebnie i o tych, których brakuje i dlaczego?
 • O systemie przeciwdziałania patologii w szkole.
 • I wreszcie - o roli zajęć pozaprogramowych, kółek zainteresowania, rozwijaniu pasji i talentów.

Najbliższa audycja będzie o piaseczyńskim konkursie "Nauczyciel z klasą".

Posłuchaj audycji...


Konferencji ECNAIS „Wzmocnienie siły społeczeństw poprzez wolność w edukacji” - Ateny 2016

2016-05-20

Konferencje ECNAIS odbywają się dwa razy w roku, wiosną i jesienią. W kwietniu 2016 roku jako członek zarządu KFON miałam przyjemność i zaszczyt wzięcia udziału w Konferencji ECNAIS „Wzmocnienie siły społeczeństw poprzez wolność w edukacji”, która tym razem odbyła się w Atenach, stolicy Grecji.

Miejsce nieprzypadkowe, miasto, którego historia liczy sobie ponad trzy tysiące lat ogniskuje w sobie wszystkie problemy dzisiejszej zjednoczonej Europy. Nietrudno było zauważyć specyficzną atmosferę kraju pogrążonego w kryzysie, a jednocześnie nie dostrzec jego majestatu i piękna. Współorganizatorem wydarzenia było Greckie Stowarzyszenie Niezależnych Szkół (Hellenic Association of Independent Schools), które sprawdziło się w roli ciepłego i kompetentnego gospodarza.

Trwające od 14 do 16 kwietnia spotkanie okazało się świetną platformą do wymiany doświadczeń i zacieśniania współpracy. Zagadnieniem głównym konferencji była: „Wzmocnienie siły społeczeństw poprzez wolność w edukacji”.  Temat bardzo ważny w dzisiejszej sytuacji europejskich społeczeństw. Prawo do edukacji, wolność wyboru przez rodziców szkoły dla ich dzieci jak i wolność w tworzeniu szkół opierają się na bazie wolnego wyboru konkretnego nurtu religijnego, filozoficznego i pedagogicznego i są niezbywalnymi wartościami wolnej Europy. Wypływają bezpośrednio z Art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Niezależne szkoły są w całej Europie i dają rodzicom i uczniom możliwość wyboru zgodnego z ich przekonaniami i oczekiwaniami. Niestety, niektóre rządy postrzegają wolność w edukacji jako przywilej dla elit, co jest z założenia samo w sobie błędne.

Podczas spotkania staraliśmy się skupić na konkretnych aspektach wolności w edukacji i perspektywach jej wzrostu.  Dyskusje, panele, prezentacje dotyczyły ekonomicznych, społecznych, prawnych i w końcu pedagogicznych przyczynków rozwoju wolnych szkół. Wystąpienia licznych prelegentów dopełniały całości. Z ciekawością wsłuchiwaliśmy się w wykłady gospodarzy, Greków, w czasie których pobrzmiewały również takie, że grecka edukacja jest w obecnej sytuacji ofiarą populizmu wielu polityków.
Bardzo ciekawym i miłym przeżyciem były dla mnie odwiedziny w jednej ze szkół w Atenach. Wraz z innymi uczestnikami konferencji i greckimi gospodarzami miałam okazję zobaczyć dokonania uczniów i poznać specyfikę greckiej oświaty.

Konferencję otworzyli: Pan Kyrailidis Charalampos – przewodniczący Greckiego Stowarzyszenia Szkół Niezależnych oraz Simon Steen – przewodniczący ECNAIS. Oprócz wspaniałego przyjęcia i ogromnej gościnności mieliśmy również okazję poznać ciekawe i piękne miejsca w Atenach i zawrzeć nowe znajomości.

Galeria zdjęć »Konferencja "Sport w szkole"

2016-05-08Rola sportu
w społeczeństwie jest niezwykle istotna. Intensywnie przeżywamy sukcesy i porażki naszych sportowców, dużymi wydarzeniami sportowymi emocjonują się całe rodziny. Przez sport uczymy dzieci dumy narodowej i patriotyzmu. Pamiętajmy, że aktywność fizyczna w szkole to nie tylko kolejne lekcje – to niezwykle ważny element kształtujący charakter, kondycję fizyczną i psychiczną młodych ludzi. Sport wpływa na zdrowotność całego społeczeństwa i kształtuje nawyk aktywności.

Termin: 03.06.2016 r.
Miejsce: Warszawa

Czytaj więcej...


Działalność Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej w roku 2015.

2016-05-07


Podejmowane inicjatywy

1.    Uchodźcy
W dniu 30 września 2015r. odbyło się w Warszawie, zorganizowane przez Wojewodę Mazowieckiego, spotkanie organizacji pozarządowych  poświęcone przygotowaniom do przyjmowania w Polsce uchodźców. Z informacji podanych na tym spotkaniu wynikało, że do końca 2017 roku ma przybyć do Polski ok. 7 tys. uchodźców. Ze strony rządowej organizacją ich przyjęcia zajmować się  ma Zespół d/s Przesiedleń i Alokacji. Przewiduje się, że uchodźcy zaczną przybywać do Polski na początku 2016 roku. Na  spotkaniu nie było mowy o problemach edukacji dzieci uchodźczych przyjeżdżających do Polski. Zwróciliśmy na to uwagę i jednocześnie przekazaliśmy do MEN-u propozycje działań, które powinny zostać podjęte, aby właściwie przygotować szkoły na przyjęcie dzieci cudzoziemskich. Zwracaliśmy uwagę, że w przygotowaniu szkół na przyjmowanie dzieci uchodźców  należy brać pod uwagę doświadczenia tych placówek edukacyjnych, które od lat pracują z uczniami cudzoziemskimi.  MEN przyjął nasze propozycje i już od października zatrudnił do prowadzenia przygotowań w szkołach całej Polski  osobę pracującą od lat z uchodźcami w Społecznym Gimnazjum nr 20 w Warszawie przy ul Raszyńskiej, w którym uczy się obecnie ponad siedemdziesięciu przybyszy z różnych krajów świata. Marina Hulia   rozpoczęła na zlecenie MEN-u już od października 2015 roku organizację spotkań informacyjnych w szkołach, do których  mają być kierowane dzieci uchodźcze. Jej działania były bardzo dobrze oceniane przez odbiorców. Niestety nowe władze oświatowe nie kontynuują podjętej współpracy i rozwiązały z Mariną Hulią umowę.

Jesienią ubiegłego roku szkoły Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej otrzymały apel Fundacji Batorego dotyczący akcji "Uchodźcy mile widziani", która odbyła się 15 października, z prośbą o zapoznanie się i aktywne włączenie w wydarzenie. Szkoły  niepubliczne w Warszawie aktywnie współuczestniczyły w różnorodnych działaniach wspierających przyjmowanie uchodźców  w Polsce.

2.    Etyka w szkole
Od połowy października ruszyły bezpłatne podyplomowe studia dla nauczycieli, którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania etyki. Studium dwuletnie prowadzone jest przez konsorcjum Uniwersytetu dla Wszystkich, w którego skład wchodzą: Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN i Instytutu Badań Literackich PAN, do współudziału zaproszone zostało także Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej. (Na stronie http://studiaetyczne.edu.pl/ znajdują się informacje o programie tych studiów.)  Zaproszono prezesa KFON Krystynę Starczewską o wygłoszenie wykładu inauguracyjnego na spotkaniu otwierającym studium, a także o prowadzenie zajęć z metodyki nauczanie etyki.

3.    Subwencja oświatowa
Jednym z istotnych problemów, jakim zajął się ostatnio KFON, jest wprowadzona przez nowe władze zmiana w sposobie podziału  oświatowej subwencji, polegająca na znacznym  zmniejszeniu środków przeznaczonych na domowe nauczanie.  Dla wielu szkół zrzeszonych w KFON-ie, które prowadzą na szerszą skalę nauczanie dzieci polskich przebywających za granicą, subwencja przeznaczona na domowe nauczanie była dotąd finansową podstawą  działań w tym zakresie. W związku z tym, 1 grudnia 2015 roku KFON  przekazał  Ministerstwu Edukacji Narodowej swoje stanowisko w tej sprawie.

4.    6-latki w szkole
Dorota Zagrodzka reprezentowała Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej w Obywatelskim Wysłuchaniu Publicznym, które odbyło się 9 stycznia 2016 roku w Audytorium Maximum na Uniwersytecie Warszawskim. Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne dotyczące zmian w prawie oświatowym wprowadzanym przez obecne władze, a przede wszystkim dotyczące nowej ustawy znoszącej obowiązek szkolny dla sześciolatków, zorganizowane zostało przez Wydział Pedagogiczny UW i Federację Inicjatyw Oświatowych.

5.    „TAK dla Gimnazjum”
Zarząd Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej zorganizował zbieranie podpisów pod petycją: „Tak dla Gimnazjum”, przeciwstawiając się w ten sposób projektowanym przez MEN  zmianom  struktury systemu szkolnego poprzez likwidację gimnazjów.  13 stycznia 2016 r. Zarząd KFON złożył na ręce Minister Edukacji, Anny Zalewskiej, petycję, którą podpisało ponad cztery tysiące osób. Wiele z tych osób uzasadniało swoje stanowisko. Do petycji zostały dołączone ich indywidualne opinie.

Prezes KFON, Krystyna Starczewska, zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o rozmowę w sprawie planowanych zmian w systemie polskiej edukacji, zwłaszcza sprawy planów dotyczących likwidacji gimnazjów, a także w sprawie przygotowań do przyjmowania do szkół dzieci uchodźców. W odpowiedzi MEN poprosił o przesłanie informacji o działalności KFON-u i projektu działań związanych z przygotowaniem szkół na przyjmowanie dzieci uchodźców. Obie informacje zostały przesłane do MEN-u w lutym b.r.

6.    „Założenia wychowawcze Janusza Korczaka” – wystąpienie w Strasburgu
Prezes KFON, Krystyna Starczewska, została w roku 2015 zaproszona do Strasburga na konferencje poświęconą systemom edukacji w krajach Unii Europejskiej w celu przedstawienia idei szkoły demokratycznej opartej na założeniach wychowawczych Janusza Korczaka. Prezentacja realizacji tych idei w polskich szkołach spotkała się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli  krajów Unii Europejskiej.

7.    Spotkania i konferencje
Członkowie KFON-u aktywnie uczestniczyli, w okresie od marca 2015 do marca 2016, w licznych konferencjach organizowanych przez znaczące instytucje edukacyjne.

 W dniach 29-30 sierpnia 2015 roku w Katowicach odbył się III Kongres Polskiej Edukacji pt. „Nasza edukacja – razem zmieniamy szkołę”, organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Instytut Badań Edukacyjnych. W panelu dyskusyjnym pt. „Czego uczniowie nie uczą się w szkołach, a czego uczyć się powinni” zabierali głos  uczniowie szkoły No Bell należącej do KFON-u, a dyrektor tej szkoły, Izabella Gorczyca, prezentowała   koncepcję „Budzących się szkół”.

Federacja Inicjatyw Oświatowych 10 października 2015 r. zorganizowała w Sejmie konferencję poświęconą problemom oświaty niepublicznej ze szczególnym uwzględnieniem problemów  małych szkół wiejskich. W konferencji uczestniczyli również członkowie KFON-u zainteresowani tym zagadnieniem.

Przedstawiciele KFON-u wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Fundację „Edukacja na Nowo”, która odbyła się 4 listopada 2015 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego na ul. Dobrej. Na konferencji  udostępniono uczestnikom „Laboratorium Szkoły Przyszłości”.

Kontynuacją rozmów przeprowadzonych w trakcie wymienionych konferencji na temat nowoczesnych metod nauczania było spotkania zorganizowane w dniach 3-5 grudnia 2015  w Bielsku-Białej przez Centrum Edukacji prowadzone przez Agatę Rosowską.   Spotkanie poświęcono nowoczesnym technologiom w edukacji:
 e-tornistrowi, e-podręcznikom, pracy w chmurze Google Apps.

Na Pomorskim Festiwalu: „Pociąg do matematyki”, który odbył się 11-12 grudnia w Gdańsku, członek Zarządu KFON, Dorota Zagrodzka, została poproszona przez  Elżbietę Gromniak-Piotrowską, prezesa Fundacji „Edukacja na Nowo” o  konsultacje i uwagi na temat nowoczesnych metod nauczania matematyki..

Problemom nauczania dzieci polskich przebywających za granicą i dzieci uchodźców uczących się w polskich szkołach poświęcona była konferencja: „Nasi w świecie, inni w Polsce” zorganizowana przez FIO we współpracy z KFON-em. Konferencja odbyła się w dniach 19-20 marca 2016 r. w Sejmie RP. Poruszono między innymi problem wprowadzonego ostatnio rozporządzenia zmniejszającego wysokość subwencji oświatowej przeznaczonej na nauczanie domowe, co w znacznym stopniu utrudnia  pracę szkół prowadzących nauczanie dzieci polskich przebywających za granicą.  Poruszano także problemy związane z nauczaniem dzieci uchodźców, odwołując się do wieloletnich doświadczeń szkół pracujących od lat z uczniami cudzoziemskimi, takich jak warszawski Zespół Szkół im. Maharadży Jam Saheba Dgvijay Sinhji.  W panelach poświęconych tym problemom wystąpili członkowie KFON-u:  Małgorzata Kurpiewska, Jolanta Węglowska, Krzysztof Tusiński, Sławomir Sikora. Przedstawiono między innymi postulaty zmian prawnych, które należy wprowadzić, aby umożliwić polskim dzieciom przebywającym za granicą spełnianie obowiązku szkolnego w polskim systemie edukacji oraz zapewnić im stały kontakt z polską kulturą i językiem. Wskazywano także, jak należy przygotować szkoły na przyjmowanie i nauczanie dzieci uchodźców, zwłaszcza tych, które przychodzą do polskiej szkoły nie znając zupełnie języka polskiego.

Przed Świętami Wielkanocnymi zgłoszono w Ministerstwie Edukacji Narodowej debatę KFON poświęconą „Zmianom w systemie polskiej edukacji”. Debata ma się odbyć w trakcie konferencji KFON  w Konstancinie-Jeziornej 31 marca i 1 kwietnia 2016. 

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej proszone jest regularnie o obejmowanie patronatem honorowym  konferencji  organizowanych przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Uczestniczymy we wszystkich  konferencjach poświęconych problemom oświaty niepublicznej.

8.    Organizacja stypendiów w Wielkiej Brytanii dla polskich uczniów
Zarząd KFON kontynuował projekt stypendialny dla polskich uczniów w Wielkiej Brytanii. W tym roku szkolnym ubiegano się o stypendia HMC na rok szkolny 2016/2017. Nadesłano łącznie 28  zgłoszeń (24 dziewczynki i 4 chłopców).
Wszyscy zostali zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbyły się 14 lutego 2015 r w Warszawie w Społecznym Gimnazjum Nr 20. Z udziału w rozmowach zrezygnowało dwoje kandydatów. Wszystkie osoby, które zgłosiły sie na rozmowę reprezentowały wysoki poziom znajomości angielskiego i były bardzo dobrze przygotowane merytorycznie.
W wyniku rozmów pełne stypendia otrzymały trzy osoby:
Adam Brzosko z XXXIII L.O. im. Mikołaja Kopernika w Warszawie
Marta Chronowska z Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Wiktoria Matysik z Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu
Stypendium częściowe zaproponowano Martynie Czampiel  z Zespołu  Szkół Katolickich im. Ks. Jana Twardowskiego w Zabrzu.

Jesienią 2016 r powinny pojawić się informacje o warunkach uzyskania stypendium na rok szkolny 2017/2018. Rozmowy planowane są - podobnie jak w latach ubiegłych - na okres ferii zimowych 2017 województwa mazowieckiego. Pomimo zakończenia rekrutacji w tegorocznej edycji stypendiów, nadal nadchodzi wiele pytań o możliwość udziału w programie, co świadczy o sporym zainteresowaniu całym przedsięwzięciem.

9.    Współpraca z zagranicą
- Jolanta Kałuża reprezentowała KFON na międzynarodowej konferencji ECNAIS pt. Self-evaluation as part of a culture of school improvement, która odbyła się 16-17 kwietnia w Istambule, Turcja
- oraz na spotkaniu członków ECNAIS na jesieni ubiegłego roku w Sofii, Bułgaria

10.    Posiedzenia Zarządu KFON
W okresie od 13 marca 2015 do 31 marca 2016 Zarząd odbył 7 posiedzeń. Spotykał się wyjątkowo często w ostatnim roku ze względu na nagromadzenie problemów. Na wiosnę 2015 roku w Warszawie odbyły się dwa posiedzenia: 15 kwietnia i 1 czerwca,  28 sierpnia Zarząd spotkał się w Katowicach w „Szkole jak Dom” Jolanty Kałuży, 22 października w Szkole na Raszyńskiej w Warszawie. Kolejne posiedzenie Zarządu odbyło się 4 grudnia 2015 r. podczas konferencji KFON-u w Bielsku-Białej. W styczniu 2016 roku odbyło się posiedzenie internetowe Zarządu, a 3 marca 2016 roku  posiedzenie Zarządu łączyło formę internetową z tradycyjną formą spotkania.

11.    Nagrody i odznaczenia dla członków KFON
W ostatnim roku zostały wręczone dwa Certyfikaty Jakości KFON.
Certyfikat otrzymały:
 - Daria Michalska - dyrektorka Niepublicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Bielawie
- Anna Florek  -  dyrektorka Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji „Czas dzieciństwa” w Warszawie

Medalami Komisji Edukacji Narodowej  w ostatnim roku zostali odznaczeni zasłużeni pedagodzy szkół i placówek oświatowych zrzeszonych w KFON:
 1. Marcin Dębiński – Fundacja Czas Dzieciństwa
 2. Beata Oraniec - Fundacja Czas Dzieciństwa
 3. Anna Domaradzka-Bocian  – Szkoły EKOLA
 4. Beata Michałek  - Szkoły EKOLA
 5. Adriana Mitas  - Szkoły EKOLA
 6. Agata Polańska - Szkoły EKOLA
 7. Andrzej Polański - Szkoły EKOLA
 8. Ewa Ściepuro  - Szkoły EKOLA
 9. Adam Nowicki  - Centrum Kształcenia „Nauka”
 10. Janusz Gregorczyk  - Centrum Kształcenia „Nauka”
 11. Jan Miałszygrosz  - Centrum Kształcenia „Nauka”
W lutym 2016 Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej złożyło wniosek w Ministerstwie Edukacji Narodowej o nadanie odznaczenia resortowego - Srebrnego Krzyża Zasługi dla pani dyrektor Darii Michalskiej z okazji Jubileuszu Szkół Niepublicznych w Bielawie.

W marcu br. wystąpiliśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej zasłużonym pedagogom:
 1. Marianowi Langowskiemu z Centrum Edukacji Zdroje
 2. Annie Paczyńskiej z Centrum Edukacji Zdroje
 3. Monice Święcickiej z Centrum Edukacji Zdroje
 4. Marii Wasiewicz-Galińskiej z Centrum Kształcenia Zawodowego „Nauka”
 5. Ewie Piątek z Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”
 6. Ewie Węgrzyn-Jonek z Zespołu Szkół Fundacji „Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa”Działalność Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej

2016-05-06


Pierwsze szkoły niezależne, nazwane oficjalnie szkołami niepublicznymi, zaczęły funkcjonować w Polsce we wrześniu 1989 roku. W roku szkolnym 1989/1990 działało w kraju już ponad trzydzieści tego typu szkół.  Od początku twórcy  szkół niepublicznych współpracowali ze sobą. W 1992 roku z inicjatywy Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego w Bydgoszczy współpracujące ze sobą szkoły niepubliczne postanowiły powołać Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej jako ogólnopolską platformę wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy.
Obecnie do Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej należą 62 podmioty prowadzące 224 placówki oświatowe na wszystkich poziomach edukacji (od niepublicznych przedszkoli po niepubliczne szkoły wyższe), w których kształci się   w sumie 21 784 dzieci, uczniów oraz studentów i zatrudnionych jest 4 396 pracowników.
Wiele wysiłku i czasu zajęła nam początkowo walka o to, by szkolnictwo niepubliczne nie było dyskryminowane – by uczniowie szkół niepublicznych mieli równe z innymi prawo do państwowych subwencji edukacyjnych. Wprowadzenie bonu edukacyjnego, jako sposobu finansowania edukacji, traktowaliśmy wówczas jako optymalne rozwiązanie tego problemu. Zasada, że pieniądze idą za uczniem, niezależnie od wybranej przez niego szkoły, stwarzałaby w naszym przekonaniu szansę na rozwój najlepszych placówek edukacyjnych.     
Od początku współpracy w ramach KFON-u dzieliliśmy się doświadczeniami. Byliśmy zgodni co do tego, że należy położyć większy nacisk na wychowawczą  funkcję szkoły. Tradycyjny model wychowania autorytarnego, opierającego się  na wymuszaniu posłuszeństwa, powinien w naszym przekonaniu zostać zastąpiony  podejmowaną w wielu   szkołach zrzeszonych w KFON-ie  próbą tworzenia szkolnej społeczności demokratycznej, uczącej młodzież  współodpowiedzialności za tworzoną z innymi wspólnotę.  Chcieliśmy także upowszechnić stosowane w naszych szkołach metody indywidualizacji procesu nauczania i jednocześnie uczenia pracy zespołowej poprzez stosowanie metody projektów.  Szkoły zrzeszone w KFON-ie wprowadzały często do swych programów nowe przedmioty – na przykład filozofię i historię sztuki, starały się także o korelacje programów przedmiotów pokrewnych, tworząc w ten sposób szansę na ich nauczanie w blokach problemowych. Uczniom klas licealnych  chcieliśmy dać szanse   wyboru zakresu rozszerzonego lub podstawowego w nauce poszczególnych przedmiotów w zależności od zainteresowań i planów dalszego kształcenia. Wiele z  idei realizowanych w szkołach zrzeszonych w KFON-ie zostało   zaakceptowanych przez władze oświatowe i w tej czy innej formie wprowadzonych do systemu polskiej edukacji.
Od chwili powstania KFON podjął się organizowania  corocznych ogólnopolskich konferencji poświęconych problemom najistotniejszym dla działalności szkół niepublicznych, a także problemom istotnym dla całokształtu  polskiej oświaty. Na konferencjach KFON-u staraliśmy się diagnozować sytuację w polskim szkolnictwie i poszukiwać rozwiązań problemów trudnych i wymagających interwencji. Z inicjatywy zarządu KFON-u powołano także Salon Dyskusyjny, który organizował spotkania na ważne dla systemu edukacji tematy.
Dla przykładu w wyniku dyskusji przeprowadzonej na spotkaniu Salonu Dyskusyjnego, zorganizowanego przez KFON w Książu w 2013 roku, sformułowano następujące propozycje dotyczące  ewentualnych zmian w systemie polskiej edukacji:
 1. Zmiana zasad konsultacji społecznych dotyczących spraw istotnych dla systemu polskiej edukacji. Zdaniem dyskutantów ważne jest, by projekty zmian w systemie edukacji poddawane były  konsultacjom z oświatowymi organizacjami pozarządowymi  najpierw na poziomie idei i celów, a dopiero następnie na poziomie różnorodnych konkretnych metod ich możliwej realizacji.
 2. Wprowadzenie  możliwości  pilotażu projektowanych zmian poprzez  zgodę władz na funkcjonowanie alternatywnych placówek edukacyjnych, realizujących różnorodne propozycje rozwiązań organizacyjnych,  wychowawczych i dydaktycznych. Placówki te  byłyby traktowane jako „laboratoria” testujące projekty zmian przed wprowadzeniem ich w całym systemie edukacji.
  Dla przykładu:
  • wprowadzenie w formie pilotażu możliwości funkcjonowania alternatywnych szkół działających zgodnie z projektem ewentualnej przyszłej  zmiany struktury szkolnictwa
  • wprowadzenie w formie pilotażu możliwości funkcjonowania alternatywnych szkół wiejskich z grupami różnowiekowymi pracującymi metodą projektów i przedszkoli realizujących programy nastawione na grupy różnowiekowe.
 3. Wprowadzenie obowiązującej prawnie zasady przeznaczania budynku po likwidowanej szkole gminnej wyłącznie na cele oświatowe. Powstająca na miejsce likwidowanej szkoły  placówka edukacyjna, prowadzona przez inny podmiot, powinna mieć zagwarantowaną prawnie możliwość pozostania w tym samym budynku.
 4. Wprowadzenie zasady dofinansowywania szkół niepublicznych, powstających na miejsce likwidowanych szkół gminnych od początku roku szkolnego - a nie dopiero, jak to miało wówczas miejsce, od stycznia.
 5. Równe traktowanie szkół publicznych i niepublicznych w procesie przyznawania funduszy na realizację projektów organizowanych przez władze oświatowe.
 6. Wprowadzenie zmian w  systemie kształcenia nauczycieli: poza przedmiotowym wykształceniem akademickim, przyszły nauczyciel powinien w ramach studiów  mieć roczną praktykę w specjalnie do tego celu wytypowanych „szkołach ćwiczeń” – wybieranych spośród szkół najlepszych pod względem dydaktycznym i wychowawczym. Wyniki rocznej praktyki powinny być decydujące w przyznawaniu uprawnień zawodowych nauczycieli.
 Na konferencji KFON, która odbyła się  w Gdańsku w dniach 20 – 21 marca 2014 roku kontynuowano dyskusję nad całokształtem polskiego systemu szkolnictwa. Uczestnicy konferencji wskazali problemy, które według ich opinii wymagają krytycznej analizy i podjęcia działań naprawczych. Za szczególnie istotne uznano:
 1. Odejście od obecnie praktykowanej oceny szkół przede wszystkim na podstawie  rankingów, czyli średniej uzyskanej przez szkołę  na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych.
 2. Wprowadzenie zmian w podstawach programowych w kierunku stworzenia możliwości korelacji pomiędzy przedmiotami.
 3. Wprowadzenie zmian w strukturze szkolnictwa,  aby uczeń kończący gimnazjum zdobywał pełną podstawę wykształcenia ogólnego przed podjęciem edukacji na poziomie szkoły zawodowej, technikum lub liceum ogólnokształcącego, aby w pierwszej klasie szkół ponadgimnazjalnych nie trzeba było kończyć programu gimnazjalnego.
 4. Stworzenie możliwości prowadzenia szkół eksperymentalnych, w których można było by praktyczne testować projekty zmian w programach i strukturze systemu szkolnego.
 5. Wprowadzenie zmian do systemu kształcenia nauczycieli.
 6. Wprowadzenie zmian do systemu szkolnictwa zawodowego.
 7. Postulat traktowania szkolnictwa niepublicznego na równi ze szkolnictwem publicznym.
  (zał. Nr 1  streszczenie wniosków z dyskusji prowadzonej na konferencji KFON w 2014 roku)
Obecnie, po 23 latach współpracy w ramach  Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, widzimy nadal problemy, których rozwiązanie jest w naszym przekonaniu ważne dla właściwego rozwoju polskiego systemu edukacji. Problemom tym chcemy poświęcić najbliższą konferencję KFON-u, która odbędzie się w dniach 31 marca – 1 kwietnia b.r. Chcemy przedstawić i ocenić  zmiany, które dokonały się w polskim systemie edukacji  po roku 1989 i perspektywy zmian czekających nas obecnie – tych, które wydają się nam korzystne i pożądane i tych, które oceniamy jako szkodliwe dla przyszłości polskiej edukacji. Chcemy także zastanowić się wspólnie nad strategią naszych działań w tym zakresie.
W działaniach szkół zrzeszonych w Krajowym Forum Oświaty Niepublicznej  szczególnie ważne było wypracowanie metod pracy z  uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych – z dziećmi niepełnosprawnymi, uczniami z orzeczeniami specjalistycznych poradni, a także z uchodźcami i imigrantami. Staraliśmy się upowszechniać nasze doświadczenia, organizując konferencje poświęcone pracy z tego typu uczniami i formułując postulaty rozwiązań prawnych dotyczących działań edukacyjnych na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. zagwarantowania możliwości organizowania dla nich lekcji dodatkowych, specjalnych przepisów dotyczących ulg w  egzaminach końcowych po szkole podstawowej i gimnazjum. W tegorocznych procedurach egzaminacyjnych nasze postulaty dotyczące egzaminowania cudzoziemców kończących określony etap kształcenia w polskiej szkole zostały w pełni uwzględnione.
Ważna w działaniu szkół zrzeszonych w KFON-ie była  także szeroko realizowana współpraca ze szkołami zagranicznymi, a także  z międzynarodową organizacją edukacyjną ECNAIS, której KFON jest członkiem od roku 1993. Formułowane przez nas idee wychowawcze i edukacyjne odwołujące się do pedagogiki wielkiego polskiego pedagoga Janusza Korczaka, a także antyautorytarną praktykę szkół zrzeszonych w KFON-ie,  doceniono na forum europejskim. Wyraziło się to między innymi w zaproszeniu prezesa KFON na spotkanie z przedstawicielami edukacji krajów Unii Europejskiej do Strasburga z referatem o ideach wychowawczych Janusza Korczaka realizowanych w polskich szkołach.
 Przedstawiciele Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej byli wielokrotnie proszeni o wygłaszanie referatów na różnego typu konferencjach poświęconych problemom edukacji i wychowania, proszono nas także  o obejmowanie Patronatem Honorowym wielu tych konferencji.
W sumie Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej uczestniczyło na różnych polach aktywnie w rozwiązywaniu problemów istotnych dla polskiego systemu edukacji współpracując ze Społecznym Towarzystwem Oświatowym (STO) i z Federacją Inicjatyw Oświatowych (FIO).  
  


Sprawozdanie z posiedzenia stałej podkomisji do spraw jakości kształcenia i wychowania w Sejmie z dnia 28.04.2016

2016-05-02

Stała podkomisja sejmowa do spraw jakości kształcenia i wychowania pod przewodnictwem Posła Zbigniewa Dolaty /PiS/ na swym pierwszym posiedzeniu skupiła się na temacie „Rola i znaczenie doskonalenia nauczycieli w systemie polskiej edukacji. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z kuratorami oświaty.”
W obecności posłów – członków podkomisji oraz gości – przedstawicieli wojewódzkich i powiatowych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, ZNP, KFON -u  p. Maciej Kopeć, podsekretarz stanu MEN, przedstawił ocenę  sytuacji w zakresie doskonalenia nauczycieli m. in. na podstawie raportu NIK-u. Raport negatywnie ocenił dotychczasowy system doskonalenia nauczycieli. MEN będzie dążyło do wzmocnienia wiodącej roli w określaniu kierunków doskonalenia zawodowego, przywrócenia  szerszego  funkcjonowania metodyków przedmiotowych, szkół ćwiczeń (szkoły ćwiczeń to jeden z postulatów Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej).
Przedstawiciele Stowarzyszenia Dyrektorów Placówek Doskonalenia Nauczycieli  przygotowali obszerny materiał zawierający ocenę stanu obecnego i własne postulaty. W wielu obszarach były one zbieżne ze stanowiskiem MEN-u – np.propozycja centralnego planu szkoleń, sprecyzowanie  zadań dla placówek doskonalących od szczebla centralnego  w dół, ujednolicenie wysokości wsparcia finansowego (obecnie odpis może być realizowany od 1% do 0,5%) samorządów. Podkreślano niejasną rolę kuratoriów w systemie, ograniczenie prowadzenia  przez ośrodki  doskonalenia kursów kwalifikacyjnych do 4 obszarów jako niekorzystnej zmiany. Przedstawiciele ZNP bardzo mocno odnieśli się do: obowiązkowej ilości godzin dla każdego nauczyciela przeznaczonych na doskonalenie oczekując sprecyzowania zapisów, problemu dostępności do różnych form dokształcania, czasu realizacji zadania. W imieniu KFON-u  przypomniałam, że szkoły ćwiczeń to nasz postulat zgłaszany od wielu lat i potwierdziłam gotowość do współpracy w tym procesie. Zwróciłam uwagę na zachowanie dostępności do różnych form doskonalenia prowadzonych przez instytucje państwowe dla nauczycieli szkół niepublicznych, traktowanie placówek niepublicznych jako równorzędnych partnerów w ofercie doskonalenia nauczycieli. Podkreśliłam potrzebę ponoszenia jakości kształcenia nauczycieli  już na etapie przygotowania do zawodu.
Posłowie  zabierający głos podkreślali chęć wspierania MEN w działaniach związanych z podnoszeniem jakości dokształcania nauczycieli, negatywnie oceniali zanik doradztwa ze strony metodyków (Krystyna Wróblewska (PiS)). Poseł Lech Sprawka (PiS) zauważył brak należytego zainteresowania samorządów procesem dokształcania nauczycieli. Proponuje wyłączyć je z tego zadania. Uważa, że łączenie placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni to zły pomysł. Zwrócił się do przedstawiciela MEN-u o przedstawienie założeń zmian w  obszarze doskonalenia nauczycieli. Posłanka Iwona Michałek (PiS) podkreśliła potrzebę powiązania dokształcania nauczycieli z  nadzorem pedagogicznym, krytycznie doniosła się do roli ORE.
Te i pozostałe głosy możecie Państwo odtworzyć korzystając z archiwum sejmowego. Przypominam, że wszystkie posiedzenia komisji i podkomisji można śledzić w transmisjach na „żywo”. Zachęcam do skorzystania z tej możliwości.

Małgorzata Kurpiewska
Członkini Zarządu KFON-u

Szczecin 2.05.2016


Spotkanie podgrupy-Prawo i Finanse w ramach Komitetu Oświaty Niezależnej -15.04.2016 Warszawa.

2016-04-29

W trakcie spotkania przedstawiciele Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej  reprezentowani przez członków Zarządu, Małgorzatę Kurpiewską,  Magdalenę Wątek,  Romana Szmyta, Federacji Inicjatyw Oświatowych  reprezentowanych przez Alinę Kozińską-Bałdygę, wiceprezes Małgorzatę  Lewandowską, Towarzystwa Oświatowego im. Cecylii Plater-Zyberkówny reprezentowanych przez Prezes Iben Lewin oraz mecenasów Krzysztofa Tusińskiego oraz Elżbietę Muchę przedstawili stanowiska swoich organizacji oceniające proponowane zmiany w Ustawie o systemie oświaty. Zapoznano się opiniami organizacji podmiotów oświatowych zamieszczonych na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego. Omówiono dyskusje odbyte w trakcie Debat organizowanych przez MEN w różnych regionach Polski, przedstawiając głosy środo-wiska oświaty niepublicznej jak również przedstawicieli samorządów.

Wskazano na pogłębiający się od wielu lat prawny chaos związany z funkcjonowaniem oświaty w kontekście prawa finansowego oraz samorządowego. Również obecnie propo-nowana nowelizacja stwarza  możliwości sprzecznego interpretowania  proponowanych  zapisów.

Uważamy, że niezbędna  jest  ocena funkcjonowania Ustawy o systemie oświaty  wraz z innymi około oświatowymi, ujednolicenie zapisów prawa z zachowaniem  25- letniego dorobku pluralizmu oświatowego będącego zdobyczą państwa demokratycznego, ciągłość systemu oświaty gwarantującego obywatelom możliwość wyboru sposobu kształcenia dzieci i młodzieży, uruchamiającego kreatywność i innowacyjność w tym  najważniejszym dla państwa polskiego obszarze.

Uczestnicy spotkania pragną kontynuować pracę w kierunku  zainteresowania jak najszerszego grona – posłów Komisji Edukacji ,Nauki i Młodzieży, organizacji,  związków samorządowych, ZNP, Rodziców  oraz NGO takimi   rozwiązaniami  prawny-mi, które dadzą szansę nowelizacji  na godną   nazwę  – czyli Dobrej Zmiany.Konferencja Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej w Konstancinie-Jeziornie „ Zmiany w systemie polskiej edukacji”

2016-04-15

W dniach 31 marca-2 kwietnia 2016r. odbyła się konferencja, podczas której uczestnicy omawiali   w jakim kierunku zmierza polska oświata, a szczególnie niezależna oświata niepubliczna . W ramach dyskusji o polskim systemie edukacji po 1989 roku przypomniano zmiany, jakie zaszły w strukturze i organizacji szkolnictwa, programach nauczania i dydaktyce oraz w obszarze wychowawczej funkcji szkoły. Wspomniano pierwszy rok działania szkół niepublicznych – 1989, w którym to powstały w całej Polsce 32 szkoły. Rok 1990 – pierwsze szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego z Bydgoszczy i kolejne to szkoły społeczne, prywatne oraz katolickie.  W roku  1992  zawiązało się Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, w celu wymiany doświadczeń w zakresie działalności w ramach prawa oświatowego, a także współpracy z samorządami i kuratoriami, MEN. To właśnie w szkołach niezależnych powstawały pierwsze projekty edukacyjne; nauczyciele świadomie wybierali taką metodę pracy wiedząc jak ważne są umiejętności między przedmiotowe: takie jak współpraca w grupie, twórcze rozwiązywanie problemów, zdobywanie wiedzy przez doświadczanie i przeżywanie. To w takich szkołach ważna jest idea wolontariatu, który uwrażliwia na różne problemy społeczne. Zwrócono też uwagę na szkolnictwo zawodowe, które w Polsce jest marginalne -tylko 15 % uczniów kształci się w szkołach zawodowych, gdzie w Europie aż 70 %.
Podczas konferencji mieliśmy przyjemność wysłuchać interesującego wykładu z neurodydaktyki  „Co wspiera, a co hamuje naturalne procesy uczenia się” autorstwa Pani dr Marzeny Żylińskiej. Uczestnicy  zapoznali się z najnowszymi badaniami na temat mózgu i jego wpływie na proces uczenia się, o neuronaukach, dzięki którym możemy dziś zweryfikować stosowane w domu i szkole metody nauczania. To przede wszystkim aktywność dzieci znajduje odzwierciedlenie w strukturze sieci neuronalnej, „rzeźbi” mózg. Dr Żylińska podkreślała jak ważna jest: motywacja jako pochodna ciekawości poznawczej; wiara we własne siły jako pochodna poczucia własnej wartości; głębokość przetwarzania zadania stanowi o trwałości zapamiętania; emocje są „markerami” pamięci; efektywność uczenia się jest największa podczas pracy w grupie.         
Inny ciekawy wykład odbył się na temat „Uważności/Mindfulness-uważność lub uważna obecność”. Prowadząca przedstawiła podstawy teorii twórcy i kreatora Mindfulness amerykańskiego terapeuty J. Kobata-Zinna, wg którego uważność polega na rozwijaniu umiejętności pełnego skupienia uwagi na tym, co się dzieje tu i teraz, na tym czego teraz doświadczasz (na doznaniach, myślach i emocjach). Ćwiczenia uważności pomagają w odkryciu nawykowych wzorców myślenia, zachowania i odczuwania, pomagają radzić sobie ze stresem, co jest istotne w procesie uczenia się. W Wielkiej Brytanii pięć lat temu powstał rządowy, specjalny program Trening Mindfulness, ukierunkowany na ćwiczenie koncentracji u uczniów.
Pani Natalia Bielawska, nauczycielka języka polskiego, przedstawiła ciekawy wykład-prezentację na temat „ Nauczyciel wobec innowacji” –analizując sceny szkolne w malarstwie. Zmobilizowała nas do pracy w grupach, tak abyśmy to my znaleźli odpowiedź na pytania: dlaczego boimy się zmian, co przeszkadza w twórczym działaniu, dlaczego są różne postawy nauczycieli wobec innowacji, jak postawa dyrektora wpływa na nauczycieli oraz jak skutecznie wprowadzać zmiany.
Wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem widząc pasję i zaangażowanie prowadzącej młodej osoby z jakże trudną i wymagającą grupą dyrektorów szkół.
Miłym zaskoczeniem dla uczestników konferencji była wizyta  psychologa i psychoterapeuty Pana Wojciecha Eichelbergera, który swoim spokojem i mądrością wyciszał  nasze negatywne emocje związane z zapowiedzianymi zmianami w oświacie. Jego naczelne przesłanie: „Nie koncentrować się na trudnościach, robić to co możliwe; nawet w najciemniejszej jaskini jedna świeczka może dużo zrobić”, pozwoliły na inne spojrzenie na problemy jakie rysują się  dla oświaty niezależnej. 
Pani Joanna Górecka, wicedyrektorka szkoły „No Bell” przybliżyła program „Visible Learning/Widoczne uczenie się” autorstwa Johna Hattiego, który wykorzystał badania populacji ok. 240 miionów uczniów tropiąc co ma największy wpływ na osiągnięcia uczniów. Program ten uzmysławia, że nie istnieje jeden, niezmienny przepis na nauczanie, pokazuje w jaki sposób można uczyć lepiej, daje narzędzia do stworzenia przyjaznego i efektywnego środowiska edukacyjnego.
Oprócz interesujących wykładów i programów pokazujących nowoczesne kierunki w edukacji organizatorki konferencji Pani Izabella Gorczyca i Joanna Górecka umożliwiły nam zwiedzanie w Konstancinie amerykańskiej szkoły przy Ambasadzie USA , gdzie mogliśmy spotkać się z przedstawicielami placówki, a także zwiedzić budynek szkoły i zobaczyć jak pracują nauczyciele z uczniami.
Podczas trwania konferencji część spotkań odbywała się w murach gościnnej szkoły „No Bell” - szkoły, nad którą czuwa duch filozofii Montessori, traktowania i postrzegania małego człowieka jako istoty kompletnej i zdolnej do samodzielnego rozwoju. Szkoła bez dzwonków, gdzie kładzie się nacisk na pracę metodą projektu, łączącą wiedzę i umiejętności z różnych przedmiotów. W zróżnicowanych wiekowo grupach (np. kl.4 i 5) uczniowie uczą się kluczowych umiejętności: współpracy, negocjacji, dochodzenia do kompromisów oraz publicznych prezentacji. W szkole uczniowie młodszych klas siedzą na specjalnych piłkach terapeutycznych, przy nowoczesnych ławkach, które mogą zamienić się w bujaki. Nie ma podręczników i zeszytów ćwiczeń; nauczyciele przygotowują dla uczniów  własne karty pracy. W placówce już od przedszkola dzieci mają przedmiot: inteligencja emocjonalna, a w gimnazjum uczniowie mają swojego tutora.
W imieniu całego grona uczestników konferencji serdecznie dziękujemy za zaproszenie nas do  pięknego Konstancina, za przyjazne i bogate w różne wykłady spotkania z ciekawymi osobami, twórcami nowych trendów w edukacji.

Marzena Kiedel
SzczecinKFON w liczbach –wyniki sporządzone na podstawie ankiet z jesieni 2015r. Wypełniło je 83% członków.

2016-04-08
Nazwa podmiotu prowadzącego:    

 

 

Liczba placówek

Liczba uczniów

Liczba pracowników ogółem (etatowych i nieetatowych)

Przedszkola

19

728

150,5

Szkoła Podstawowa

34

5749

1099

Gim. młodzieżowe

49

4155

1240

Gim. dla dorosłych

4

236

71

L.O młodzieżowe

29

2807

744

L.O dla dorosłych

24

2440

264

Technikum 

13

1210

227

Zasadnicza szkoła zawodowa

9

874

143

Szkoła policealna

25

2027

307

Szkoła pomaturalna

1

29

24

Kursy kwalifikacyjne

6

256

22

Inne placówki oświatowe

11

1273

105

Razem

224

21784

4396,5Moc w polskich szkołach

2016-04-07

Szkoła No Bell z Konstancina-Jeziorny jako jedyna placówka z województwa mazowieckiego znalazła się w gronie pierwszych sześciu polskich szkół, które dołączyły do międzynarodowego grona „Szkół z mocą zmieniania świata”. Mowa o programie realizowanym przez jedną z najbardziej znanych międzynarodowych fundacji Ashoka. Na świecie jest 400 takich szkół, w Europie tylko 58. Do tego grona dołączyły teraz pierwsze polskie szkoły.

„Szkoły z mocą” to placówki edukacyjne, które wpływają na społeczność lokalną, rozwijają u swoich uczniów umiejętności społeczne i poczucie sprawczość. Przez różnorodne działania, projekty, akcje, a także codzienną pracę zachęcają swoich uczniów do podejmowania aktywności na rzecz innych, promują pracę zespołową i uczą empatii. Program „Szkoły z mocą” ma na celu wyłonienie, łączenie oraz wspieranie szkół, które skupiają się nie tylko na przekazywaniu konkretnej wiedzy przedmiotowej, ale także budowaniu w uczniach umiejętności społecznych, inteligencji emocjonalnej, kreatywności oraz otwartości na zmiany.

Fundacja Ashoka działa od 35 lat, obecnie w 80 krajach świata. Na Zachodzie jest to jedna z wyrazistszych i bardziej rozpoznawalnych instytucji. Skupia wybitnych przedstawicieli świata nauki i biznesu. Należy do niej m.in. założyciel Wikipedii. Ashoka do programu „Szkół z mocą” włącza te placówki, które wyróżniają się innowacyjnymi działaniami na rzecz społeczności edukacyjnej. W Europie jest dzisiaj 58 takich wyjątkowych szkół, które rozwijają u dzieci poczucie sprawstwa i dają moc, by wpływać na rzeczywistość. Teraz w te działania mają szansę włączyć się także polskie szkoły, polskich nauczycieli i polskie dzieci.

Zobacz dyplom »Nowoczesne trendy w edukacji. O „Szkole na tabletach” rozmawiamy z Darią Michalską dyrektorem Szkół Niepublicznych w Bielawie.

2016-04-07

Pani dyrektor, spotykamy się na naszym portalu dość często za sprawą wielu cennych inicjatyw jakie Pani podejmuje jako menedżer oświaty. Skąd czerpie Pani wciąż nowe pomysły?

- Najczęściej wynikają one z potrzeby, by stworzyć coś, czego brakuje w naszej lokalnej przestrzeni.
Kiedy, przed laty, otworzyły się  granice i  staliśmy się obywatelami świata, utworzyłam Centrum Językowe „Perfekt”( dzisiaj Blue Academy).Szkoła językowa okazała się strzałem w dziesiątkę. Duża liczba osób uświadomiła sobie jak istotna jest znajomość języków obcych w poszukiwaniu pracy, ale również w kontaktach towarzyskich, czy eskapadach wakacyjnych.


Jako członek Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej systematycznie biorę udział w  konferencjach szkoleniowych, w czasie których poznaję świetnych wykładowców, znawców przedmiotu nie tylko w obszarze  oświaty, ale także zarządzania, public relations, finansów, programów unijnych.  Na bieżąco monitoruję problemy współczesnej szkoły nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. Wilno, Praga, Berlin, Addison (USA) to tylko przykłady, miejsc gdzie miałam okazję  zdobycia cennych doświadczeń, które staram się przełożyć na naszą rzeczywistość. Z myślą o holistycznym rozwoju najmłodszych  stworzyłam Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka. Pierwsze przedszkole utworzyłam kilka lat temu w Świdnicy, dzisiaj bliźniacze jednostki działają w Dzierżoniowie i Smolcu. Z potrzeby wielu rodziców powołałam też Niepubliczny Żłobek „Akademia Maluszka”.

Czytaj więcej »

 


Edukacja domowa dla polskich uczniów poza granicami

2016-04-07

W dniach 19-20 marca 2016 roku odbyło się XVIII Forum Inicjatyw Oświatowych pt. „Nasi w świecie, inni w Polsce”  ,którego współorganizatorem było KFO-n.Dotyczyło ono spojrzenia z perspektywy szkoły na migracje Polaków za granicę i przyjazdy migrantów, repatriantów i uchodźców do Polski. Pierwsza część Forum obejmująca diagnozę problemu i wstępne postulaty zmian prawnych odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Była nagrywana i jest dostępna:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#977352EA66ED4331C1257F6C003FC23B

Druga część obejmująca przygotowanie obywatelskiego programu konsultacji publicznych i działań integracyjnych odbyła się – w Szkołach im. Cecylii Plater-Zyberkówny.

W imieniu KFOn-u problemy  polskich dzieci za granicą przybliżyli : Małgorzata Kurpiewska (ZSP Słoneczne, Szczecin) (czas 12.27) i Jolanta Węglowska (Zespół Szkół Ekola, Wrocław) – KFON (czas 12.42), Krzysztof Tusiński (edukacja domowa dla Polaków za granicą, Kraków)(czas. 12.37 i 12.52), omówili aspekty prawne, finansowe i postulaty zmian wypracowane przez środowisko organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją domową dzieci polskich przebywających za granicą.

Czytaj więcej »Wesołych Świąt!

2016-03-23Konferencja Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej nt."Zmiany w systemie polskiej edukacji"

2016-03-22

Organizator: Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Temat: "Zmiany w systemie polskiej edukacji"
Termin: 31.03 - 02.04 2016 r.
Miejsce: Hotel Eva Park – Park Zdrojowy, Konstancin-Jeziorna


List »
Przewodnik Konferencyjny »
Program Konferencji »


Serdecznie zapraszamy!!


Zapraszamy na Konferencję nt. „Nasi w świecie, inni w Polsce”

2016-03-02

Organizator: Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW, Federacja Inicjatyw Oświatowych, Fundacja KREDA, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, Społeczne Gimnazjum nr 20 Raszyńska, Stowarzyszenie „Dom Wschodni – DomusOrientalis”, Stowarzyszenie Edukator, Towarzystwo Oświatowe im. Cecylii Plater-Zyberkówny.
Temat:
„Nasi w świecie, inni w Polsce”
Termin:
19 - 20 marca 2016
Miejsce:
Sala Kolumnowa Sejmu RP, Szkoły Towarzystwa Oświatowego im. Cecylii Plater-Zyberkówny

Konferencja pod patronatem Przewodniczącego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Czytaj więcej »


Zapraszamy na Konferencję nt. "The empowerment of society through freedom of education"

2016-03-01

Organizator: European Council of National Associations of Independent School
Temat: "The empowerment of society through freedom of education"
Termin: 14 - 16 kwietnia 2016
Miejsce: ECNAIS Confernce /AGM in Athens, Greece, on 14 -16 April 2016
Royal Olimpic, 28-34 Ath. Diakou Str. 11743 Athens Greece

Czytaj więcej »


"W poszukiwaniu"

2016-02-18"Tablety w szkole"

2016-02-18Wesołych Świąt

2015-12-21Niechaj nadchodzące Święta przyniosą Państwu spokój i radość, niech będą chwilą wytchnienia od codziennych trosk i obowiązków oraz pozwolą przeżywać ten szczególny czas w gronie rodzinnym w atmosferze ciepła, bliskości i zdrowia.

W nadchodzącym Nowym Roku życzymy Państwu samych pomyślnych wiadomości, miłych niespodzianek, wielu sukcesów oraz realizacji wszystkich planów.
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

Zarząd KFONZapraszamy na Konferencję Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej organizowaną przez Centrum Edukacja w Bielsku-Białej

2015-11-18Organizator:
Centrum Edukacja w Bielsku-Białej
Termin: 3-5 grudnia 2015 r.
Miejsce: Hotelu Dębowiec****, Bielsko-Biała, ul. Armii Krajowej 220

Czytaj więcej »
Karta zgłoszenia »


Serdecznie zapraszamy!!


Zapraszamy na Konfernecję pt. " Edukacja na NOWO w Laboratorium szkoły przyszłości"

2015-10-27FUNDACJA EDUKACJA NA NOWO, MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
I OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI


zapraszają na

wyjątkową konferencję pt. Edukacja na NOWO w Laboratorium szkoły przyszłości, która odbędzie się w dniu 4 listopada 2015 roku w godz. 10.00-17.00 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66.

Celem konferencji jest zaproszenie do wspólnego budowania społeczności uczącej się, podzielenie się dobrymi praktykami w zakresie koncepcji szkoły XXI wieku oraz stworzenie przestrzeni do dyskusji, jak zrekonstruować współczesną szkołę.

Główną atrakcją konferencji będzie możliwość uczestniczenia w lekcji w „Laboratorium szkoły przyszłości”, które jest unikalnym obiektem na skalę europejską, a w Warszawie będzie prezentowane po raz pierwszy. Każdy z Państwa będzie mógł doświadczyć i przeżyć przygodę z edukacją przyszłości.
Konferencja dedykowana jest dyrektorom, nauczycielom, rodzicom i jednostkom samorządowym oraz wszystkim tym, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w transformacji polskiej szkoły.

Czytaj więcej »


Daria Michalska laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor

2015-10-27

Daria Michalska laureatką Ogólnopolskiego
Konkursu Super Dyrektor
XVII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli
22-23 października 2015 r. w Warszawie


Niezmiernie trudny wybór miało w tym roku jury Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor, organizowanego przez miesięcznik „Dyrektor Szkoły”, kwartalnik „Przed Szkołą” oraz wydawnictwo Wolters Kluwer.
W tym roku było aż 13 nominacji do nagrody głównej spośród dyrektorów szkół i przedszkoli z całej Polski, w tym 5 laureatów. Jednym z laureatów została Daria Michalska, której Kapituła przyznała wyróżnienie, wręczone przez Przewodniczącą Kapituły Prof. dr hab. Małgorzatę Żytko, Redaktor Naczelną czasopisma „ Dyrektora Szkoły” oraz Elżbietę Piotrowską- Albin, Dyrektor Segmentu Oświata Wolters Kluwer SA.

Celem kolejnej edycji konkursu  było wyłonienie i ukazanie szerszemu środowisku edukacyjnemu dyrektorów liderów, którzy szukając nowych pomysłów i stosując pionierskie metody, łączą w swych działaniach profesjonalizm skutecznych menedżerów, wychowawców i nauczycieli.
Super Dyrektorzy to osoby, które budują szkołę, przedszkole jako uczącą się społeczność posiadającą wspólnie wypracowaną wizję i standardy pracy oraz tworzącą przyjazną atmosferę, która sprzyja edukacji i buduje odpowiedzialność za osiągnięcia uczniów. Placówkę otwartą na środowisko, dbającą o relacje z rodzicami oraz bliższym i dalszym otoczeniem.

Zgłoszone kandydatury poddane zostały skrupulatnej analizie zgodnie z przyjętymi kryteriami najpierw przez jury wyłonione z grona redakcyjnych ekspertów, a następnie przez kapitułę konkursu, do której zaproszone zostały osobowości świata edukacji.
Wspieranie rozwoju i stwarzanie szans zdobycia wykształcenia młodzieży z zaniedbanych środowisk, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, to jedno z zadań, jakie postawiła przed sobą wyróżniona przez kapitułę Daria Michalska Dyrektor Szkół Niepublicznych w Bielawie, która stworzyła unikalne w skali kraju działania i projekty przełamujące częsty marazm  środowiskowy i pozwalający uczniom dostrzec sens edukacji oraz stworzyć możliwość aktywnego i świadomego funkcjonowania w życiu.

Warto zaznaczyć w tym miejscu, że Szkoły Niepubliczne w Bielawie to jedyna tego typu placówka w lokalnym środowisku, która ma status placówki prywatnej, ale realizuje taki sam program jak placówki szkolnictwa publicznego. Atutem niewątpliwym tej szkoły jest jej kameralny klimat, mała liczba uczniów w  poszczególnych oddziałach, co daje szansę na relatywnie korzystniejsze relacje komunikacyjne z uczniem, a w konsekwencji jego osiągnięcia edukacyjne.

Gratulacje dla dyrektora, kadry pedagogicznej i uczniów.

Zobacz fotorelację »


Zapraszamy na Konferencję nt. "New approaches to learning as keys to success"

2015-10-27

Organizator: European Council of National Associations of Independent School
Temat: "New approaches to learning as keys to success"
Termin: 19-21 listopad 2015
Miejsce: ECNAIS Seminar/ MCMSofia, Bulgaria
Central Park Hotel Sofia, 106 Vitosha Blvd, Sofia 1463

Czytaj więcej »


Zapraszamy na XVII Forum Inicjatyw Oświatowych, które odbędzie się w dniach 10-11 października 2015

2015-09-23


Tym razem spotykamy się pod hasłem „Współpracujemy na rzecz oddolnych zmian w oświacie”.  Doświadczenia 25 lat wolności,  prezentowane w wielu miejscach, m.in. rok temu w Sejmie RP na konferencji „Awangarda Edukacji, 25 lat Oświaty niezależnej”, a także oddolna aktywność środowisk edukacyjnych widoczna podczas III Kongresu Polskiej Edukacji (Katowice, 29-30 sierpnia b.r.), pokazały głośno formułowaną potrzebę zmian w edukacji oraz siłę organizacji pozarządowych. Oczywistym stało się, że najbardziej innowacyjne, odpowiadające na rzeczywiste problemy społeczne i bardzo efektywne jest działanie oddolne - rodziców, ekspertów, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz aktywnych obywateli zainteresowanych edukacją. W ich zorganizowaniu się pomagają organizacje pozarządowe. Jednocześnie współpraca organizacji pozarządowych z samorządami terytorialnymi czyni te działania jeszcze bardziej skutecznymi i trwałymi. 

Oddolne działania organizacji pozarządowych i samorządów powinny wesprzeć tworzenie lokalnych polityk edukacyjnych. Ważne, aby lokalne polityki współtworzyły politykę edukacyjną państwa, która winna znaleźć wyraz w jasnych, zrozumiałych dokumentach prawnych i systemie finansowania nie prowadzącym do likwidacji szkół czy ubezwłasnowolnienia samorządów. Stanowienie tego prawa powinno być poprzedzone pilotażami, badaniami, ekspertyzami, konsultacjami społecznymi i debatami publicznymi. Jest to długi proces, w którym muszą zaistnieć partnerskie relacje pomiędzy rządzącymi i rządzonymi i który musi być prowadzony w atmosferze obopólnego zaufania, aby doprowadził do powstania dobrego, stabilnego prawa.

Organizujemy XVII Forum przed wyborami parlamentarnymi, aby dać wyraz naszym nadziejom, iż niezależnie od tego, jaka partia będzie tworzyła rząd, będzie współpracowała z organizacjami pozarządowymi i samorządami terytorialnymi dla dobra naszych dzieci i dla przyszłości Rzeczpospolitej.

Chcemy, aby XVII Forum Inicjatyw Oświatowych było początkiem pracy nad przygotowaniem postulatów
i planów wspólnych działań organizacji pozarządowych i samorządów. Przedstawimy je Prezydentowi RP
z prośbą o objęcie ich patronatem, a po wyborach i zaprzysiężeniu posłów VIII kadencji Sejmu RP przedstawimy je Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wraz z propozycją współpracy. Zwrócimy się też z propozycją współpracy do Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

XVII Forum Inicjatyw Oświatowych składa się z dwóch części.

Pierwsza część obrad będzie poświęcona postulowanym kierunkom zmian i odbędzie się 10 października b.r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP przy ul. Wiejskiej 2/4/6. Do udziału w niej zapraszamy wszystkich zainteresowanych samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, polityków oświatowych, dyrektorów, nauczycieli szkół i przedszkoli, przedstawicieli rad rodziców oraz rodziców.
Druga część, skierowana szczególnie do środowisk wspierających istnienie i rozwój małych wiejskich szkół – lokalnych stowarzyszeń, nauczycieli, rodziców i mieszkańców wsi, poświęcona będzie dyskusjom nad kierunkami zmian pożądanymi dla edukacji na wsi (sobotni wieczór) oraz warsztatom i prezentacjom dostarczającym wiedzę o aktualnych wyzwaniach (niedzielne przedpołudnie). Ta część Forum odbędzie się w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, ul. Marii Grzegorzewskiej 10.

Zapraszamy na Forum i zapraszamy do współpracy!

Zarząd Federacji Inicjatyw Oświatowych i Zarząd Związku Gmin Wiejskich RP
wraz z organizacjami współpracującymi.Konferencji ECNAIS - Istambuł

2015-05-07W kwietniu 2015 roku jako członek zarządu KFON miałam przyjemność i zaszczyt wzięcia udziału w Konferencji ECNAIS, która tym razem odbyła się w Istambule w Republice Tureckiej. Tak, jak cała wielka metropolia Istambułu, tak i znajdujący się po azjatyckiej stronie miasta Hotel Suadiye – miejsce naszej konferencji – łączy w sobie tysiąclecia istnienia miasta z odważną wizją przyszłości. Współorganizatorem wydarzenia było Tureckie Stowarzyszenie Szkół Prywatnych (Turkish Private Schools Association), które sprawdziło się w roli ciepłego i kompetentnego gospodarza.Konferencja KFON - Gdynia 2015

2015-03-31

25 lat Oświaty Niezależnej

2015-03-31Zapraszamy na ogólnopolską konferencję nt. "Nauczyciel wychowacą każdego dziecka i partnerem rodziców"

2015-03-23
Serdecznie zapraszamy na Konferencję nt."Nauczyciel wychowacą każdego dziecka i partnerem rodziców".
Organizatorzy: Fundacja CZAS DZIECIŃSTWA i Społeczne Przedszkole Intergacyjne oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji
Temat:
"Nauczyciel wychowacą każdego dziecka i partnerem rodziców"
Termin:
24 -25 kwietnia 2015
Miejsce: Ośrodek Rozwoju Edukacji, al. Ujazdowskie 28, Warszawa

Zaproszenie »
Program Konferencji »

Zapraszamy!!Zapraszamy na Konferencję nt."Jak działamy na rzecz wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez różne formy innowacji - wymiana doświadczeń"

2015-02-19Serdecznie zapraszamy na Konferencję nt."Jak działamy na rzecz wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez różne formy innowacji - wymiana doświadczeń".
Organizator: Szkoła Morska w Gdyni, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Temat:
"Jak działamy na rzecz wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez różne formy innowacji - wymiana doświadczeń"
Termin:
12 -14 marca 2015
Miejsce: Szkoła Morska w Gdyni, ul. Polska 13A

Zaproszenie »
Załącznik »
Karta zgłoszenia (DOC) »
Karta zgłoszenia (PDF) »

Zapraszamy!!Zapraszamy na Konferencję nt."Self-evaluation as part of a culture of school improvement"

2015-02-12

Organizator: European Council of National Associations of Independent School
Temat: "Self-evaluation as part of a culture of school improvement"
Termin: 16-18 kwiecień 2015
Miejsce: Stambuł, Turcja


Zapraszamy !!Zapraszamy do współpracy

2014-11-27Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych zaprasza metodyków, dyrektorów szkół i nauczycieli praktyków do współpracy w zakresie prowadzenia warsztatów metodycznych na podstawie materiałów edukacyjnych WSiP.

Poszukujemy osób z doświadczeniem w pracy w szkole lub ośrodku metodycznym, chętnych do prowadzenia zajęć dla nauczycieli metodą warsztatową.

Oferujemy współpracę z Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych WSiP (niepublicznym ośrodkiem doskonalenia nauczycieli) na podstawie umowy cywilno-prawnej. Zapewniamy atrakcyjne warunki finansowe oraz niezbędne szkolenia. Oferujemy także udział w programie szkoleniowym doskonalącym umiejętności zawodowe.

 

Poszukujemy osób z doświadczeniem w następujących obszarach:

- szkoła podstawowa: edukacja wczesnoszkolna, język polski, matematyka, historia, przyroda

- gimnazjum: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, język niemiecki

- szkoły ponadgimnazjalne: język polski, matematyka, fizyka, język niemiecki

 

Zadania:

Przeprowadzenie w okresie od stycznia do maja 2015 r. około 15–30 warsztatów metodycznych na podstawie materiałów edukacyjnych WSiP. Warsztaty odbędą się w promieniu 100 km od miejsca zamieszkania prowadzącego zajęcia.

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • Czynne doświadczenie nauczycielskie w danym przedmiocie lub doświadczenie w pracy jako doradca metodyczny / nauczyciel konsultant / dyrektor szkoły.
 • Znajomość nowatorskich metod nauczania oraz umiejętność przygotowania i prowadzenia warsztatów metodycznych opartych na materiałach edukacyjnych WSiP.
 • Swoboda w prowadzeniu prezentacji.
 • Umiejętność prowadzenia zajęć z dorosłymi metodą warsztatową.
 • Obsługa komputera (MS PowerPoint oraz korzystanie z zasobów internetowych portali edukacyjnych, takich jak ucze.pl).
 • Realizacja wspólnie ustalonego harmonogramu 15–30 warsztatów w godzinach 13.00–16.00 od stycznia do maja 2015 r.
 • Dyspozycyjność w tym okresie.
 • Mobilność na terenie danego regionu (do 100 km od miejsca zamieszkania).

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej w Ośrodku Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych WSiP.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Niezbędne szkolenie przygotowujące merytorycznie do prowadzenia warsztatów.
 • Możliwość udziału w programie szkoleniowym doskonalącym umiejętności zawodowe.

 

Prosimy o przesłanie zgłoszenia (CV + krótki list motywacyjny) na adres orke@orke.edu.pl. Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 96, w celach związanych z procesami rekrutacyjnymi, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)”.

http://www.orke.edu.pl/o-nas/wspolpraca/

Jolanta Kałuża, wyróżniona w konkursie Super Dyrektor, o tym, jak realizując swoją wizję i marzenie stworzyła własną szkołę

2014-11-07


Pani Jolanta Kałuża pokazała, że indywidualna wizja edukacji – „szkoły jak dom”, silna motywacja, aby realizować swoje marzenia, może doprowadzić do sukcesu. Warto mieć marzenia i trzeba próbować je urzeczywistniać. Można osiągnąć sukces. Pani Dyrektor Jolanta Kałuża to najlepszy tego przykład.
Jolanta Kałuża, wyróżniona w konkursie Super Dyrektor, jest dyrektorem szkoły, którą stworzyła od podstaw, realizując swoją wizję i marzenie. Dzięki jej pasji i zaangażowaniu, umiejętności zarządzania i integrowania rodziny i środowiska lokalnego, pozyskiwania sojuszników z różnych środowisk, z małej prywatnej szkoły powstała duża placówka Complex of Silesian Intenational Schools.
Jubileusz 20-lecia Zespołu Szkół Prywatnych w Sosnowcu

2014-10-09

"Nadszedł 25 września - długo oczekiwany moment obchodów Jubileuszu 20-lecia Zespołu Szkół Prywatnych "Twoja Przyszłość" w Sosnowcu.


W Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu spotkali się uczniowie, rodzice, nauczyciele, absolwenci i wszyscy sympatycy naszej placówki. Nie zabrakło ważnych zaproszonych gości – reprezentantów instytucji administracyjnych i oświatowych naszego regionu.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pani Dyrektor Magdaleny Wontek, po którym nastąpił niezwykle miły akt wręczenia medali Komisji Edukacji Narodowej dla naszych trzech nauczycielek. Zaproszeni goście złożyli na ręce Dyrekcji życzenia i gratulacje, po czym nastąpiła część artystyczna - etiuda "Dwadzieścia lat w podróży".

Przedstawienie, doskonale podsumowujące wszystkie aspekty pracy naszej szkoły, spotkało się z niezwykle życzliwym przyjęciem - owacje na stojąco po zakończeniu były najlepszą nagrodą dla twórców i wykonawców!

Do zobaczenia przy kolejnym Jubileuszu!"

GALERIA ZDJĘĆ

 

Konferencja ECNAIS

2014-10-02


To the members of the management committee of ECNAIS

and other interested persons.


date : The Hague 3 July 2014
ref : ecnais/14.4980/SSt/lh

conc. : ECNAIS Seminar/ MCM in Vienna, Austria on 20-22 November 2014

AWANGARDA EDUKACJI 25 LAT OŚWIATY NIEZALEŻNEJ

2014-09-25Komitet Obchodów 25-lecia Oświaty Niezależnej

serdecznie zaprasza

 

na ogólnopolską konferencję

 

AWANGARDA EDUKACJI

25 LAT OŚWIATY NIEZALEŻNEJ

 

która odbędzie się 10 października 2014 r.

w godz. 13.oo - 17.30

w Sali Kolumnowej Sejmu RP

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności

do 25 września 2014 r.

mailem na adres: sekretariat@rasz.edu.pl,

lub faksem 22 822 25 15, 22 822 66 20

 

PROGRAM KONFERENCJI (PDF)

 

www.oswiataniepubliczna.pl

Certyfikat KFON

2012-01-05Regulamin przyznawania Certyfikatu
Stowarzyszenia Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej


1. Certyfikat Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej (KFON) ustanawia się w celu podnoszenia poziomu jakości pracy szkół i placówek oświatowych w Polsce.

2. Certyfikat przyznaje się szkołom i placówkom oświatowym reprezentowanym przez członków zwyczajnych KFON.

3. W szczególnych przypadkach Certyfikat KFON może zostać przyznany szkole / placówce oświatowej, niezrzeszonej w KFON-ie, ale realizującej w sposób wyjątkowy idee oświatowe KFON-u.

4. Certyfikat KFON może być przyznany po spełnieniu określonych kryteriów merytorycznych i formalnych.

5. Do kryteriów merytorycznych należą:
• misja, idee dydaktyczno-wychowawcze,
• spójność misji i idei szkoły z jej koncepcją,
• edukacyjna wartość dodana,
• oddziaływanie na środowisko.

6. Za kryteria formalne podlegające ocenie uznaje się:
• okres przynależności do Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej - minimum 3 lata,
• w przypadku szkoły / placówki oświatowej niezrzeszonej w KFON-ie zgodność kryteriów merytorycznych z ideami KFON-u.

7. Certyfikat przyznaje się na okres 6 lat.

8. W przypadku nierealizowania przez szkołę/placówkę oświatową, po otrzymaniu Certyfikatu, o których mowa w punktach 5 i 6, Certyfikat może być cofnięty przez Kapitułę przed upływem terminu ważności.

9. W przypadku likwidacji szkoły lub placówki oświatowej Certyfikat automatycznie traci swoją ważność.

10. Certyfikat nadaje Kapituła wyłoniona w wyborach tajnych przeprowadzanych w trakcie Walnego
Zebrania Stowarzyszenia KFON.

11. W skład Kapituły wchodzi czterech członków wyłonionych w wyborach oraz jeden przedstawiciel Zarządu.

12.
Kadencja Kapituły trwa 6 lat.

13.
Kandydatami na członków Kapituły mogą być członkowie zwyczajni Stowarzyszenia KFON z minimum 3 letnim stażem członkowskim, członkowie wspierający lub członkowie honorowi zaproponowani przez Zarząd lub członków Stowarzyszenia.

14. Po zakończonych wyborach Kapituła wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza oraz uchwala regulamin pracy.

15. Przewodniczący Kapituły może być zmieniony w każdej chwili przez członków Kapituły większością głosów.

16. O zmianie Przewodniczącego sekretarz Kapituły powiadamia pisemnie Zarząd Stowarzyszenia KFON.

17. Uzupełnienie składu Kapituły w przypadku rezygnacji lub śmierci członka następuje w drodze wyborów tajnych na najbliższym Walnym Zebraniu KFON-u.

Regulamin został zatwierdzony 26 marca 2010 r. przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej


Kapituła Certyfikatu KFON

Przewodnicząca: 
Jolanta Kałuża /jolantakaluza@gmail.com/

Sekretarz:

Dorota Zagrodzka /zagrodzka.dorota@gfo.pl/

Członkowie:

Danuta Langowska /d.langowska@zdroje.edu.pl/
Wiktor Polakowski  /szkola@slo.zary.pl/
Jerzy Waligóra  /pack.waligra@gmail.com/

Pobierz dokumenty: (wersja word)
Regulamin pracy Kapituły
Formularz zgłoszenia szkoły do certyfikatu KFON
Skład Kapituły