Zapraszamy na Konferencję Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej organizowaną przez Centrum Edukacja w Bielsku-Białej

2015-11-18Organizator:
Centrum Edukacja w Bielsku-Białej
Termin: 3-5 grudnia 2015 r.
Miejsce: Hotelu Dębowiec****, Bielsko-Biała, ul. Armii Krajowej 220

Czytaj więcej »
Karta zgłoszenia »


Serdecznie zapraszamy!!


Zapraszamy na Konfernecję pt. " Edukacja na NOWO w Laboratorium szkoły przyszłości"

2015-10-27FUNDACJA EDUKACJA NA NOWO, MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
I OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI


zapraszają na

wyjątkową konferencję pt. Edukacja na NOWO w Laboratorium szkoły przyszłości, która odbędzie się w dniu 4 listopada 2015 roku w godz. 10.00-17.00 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66.

Celem konferencji jest zaproszenie do wspólnego budowania społeczności uczącej się, podzielenie się dobrymi praktykami w zakresie koncepcji szkoły XXI wieku oraz stworzenie przestrzeni do dyskusji, jak zrekonstruować współczesną szkołę.

Główną atrakcją konferencji będzie możliwość uczestniczenia w lekcji w „Laboratorium szkoły przyszłości”, które jest unikalnym obiektem na skalę europejską, a w Warszawie będzie prezentowane po raz pierwszy. Każdy z Państwa będzie mógł doświadczyć i przeżyć przygodę z edukacją przyszłości.
Konferencja dedykowana jest dyrektorom, nauczycielom, rodzicom i jednostkom samorządowym oraz wszystkim tym, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w transformacji polskiej szkoły.

Czytaj więcej »


Daria Michalska laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor

2015-10-27

Daria Michalska laureatką Ogólnopolskiego
Konkursu Super Dyrektor
XVII Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół i Przedszkoli
22-23 października 2015 r. w Warszawie


Niezmiernie trudny wybór miało w tym roku jury Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor, organizowanego przez miesięcznik „Dyrektor Szkoły”, kwartalnik „Przed Szkołą” oraz wydawnictwo Wolters Kluwer.
W tym roku było aż 13 nominacji do nagrody głównej spośród dyrektorów szkół i przedszkoli z całej Polski, w tym 5 laureatów. Jednym z laureatów została Daria Michalska, której Kapituła przyznała wyróżnienie, wręczone przez Przewodniczącą Kapituły Prof. dr hab. Małgorzatę Żytko, Redaktor Naczelną czasopisma „ Dyrektora Szkoły” oraz Elżbietę Piotrowską- Albin, Dyrektor Segmentu Oświata Wolters Kluwer SA.

Celem kolejnej edycji konkursu  było wyłonienie i ukazanie szerszemu środowisku edukacyjnemu dyrektorów liderów, którzy szukając nowych pomysłów i stosując pionierskie metody, łączą w swych działaniach profesjonalizm skutecznych menedżerów, wychowawców i nauczycieli.
Super Dyrektorzy to osoby, które budują szkołę, przedszkole jako uczącą się społeczność posiadającą wspólnie wypracowaną wizję i standardy pracy oraz tworzącą przyjazną atmosferę, która sprzyja edukacji i buduje odpowiedzialność za osiągnięcia uczniów. Placówkę otwartą na środowisko, dbającą o relacje z rodzicami oraz bliższym i dalszym otoczeniem.

Zgłoszone kandydatury poddane zostały skrupulatnej analizie zgodnie z przyjętymi kryteriami najpierw przez jury wyłonione z grona redakcyjnych ekspertów, a następnie przez kapitułę konkursu, do której zaproszone zostały osobowości świata edukacji.
Wspieranie rozwoju i stwarzanie szans zdobycia wykształcenia młodzieży z zaniedbanych środowisk, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, to jedno z zadań, jakie postawiła przed sobą wyróżniona przez kapitułę Daria Michalska Dyrektor Szkół Niepublicznych w Bielawie, która stworzyła unikalne w skali kraju działania i projekty przełamujące częsty marazm  środowiskowy i pozwalający uczniom dostrzec sens edukacji oraz stworzyć możliwość aktywnego i świadomego funkcjonowania w życiu.

Warto zaznaczyć w tym miejscu, że Szkoły Niepubliczne w Bielawie to jedyna tego typu placówka w lokalnym środowisku, która ma status placówki prywatnej, ale realizuje taki sam program jak placówki szkolnictwa publicznego. Atutem niewątpliwym tej szkoły jest jej kameralny klimat, mała liczba uczniów w  poszczególnych oddziałach, co daje szansę na relatywnie korzystniejsze relacje komunikacyjne z uczniem, a w konsekwencji jego osiągnięcia edukacyjne.

Gratulacje dla dyrektora, kadry pedagogicznej i uczniów.

Zobacz fotorelację »


Zapraszamy na Konferencję nt. "New approaches to learning as keys to success"

2015-10-27

Organizator: European Council of National Associations of Independent School
Temat: "New approaches to learning as keys to success"
Termin: 19-21 listopad 2015
Miejsce: ECNAIS Seminar/ MCMSofia, Bulgaria
Central Park Hotel Sofia, 106 Vitosha Blvd, Sofia 1463

Czytaj więcej »


Zapraszamy na XVII Forum Inicjatyw Oświatowych, które odbędzie się w dniach 10-11 października 2015

2015-09-23


Tym razem spotykamy się pod hasłem „Współpracujemy na rzecz oddolnych zmian w oświacie”.  Doświadczenia 25 lat wolności,  prezentowane w wielu miejscach, m.in. rok temu w Sejmie RP na konferencji „Awangarda Edukacji, 25 lat Oświaty niezależnej”, a także oddolna aktywność środowisk edukacyjnych widoczna podczas III Kongresu Polskiej Edukacji (Katowice, 29-30 sierpnia b.r.), pokazały głośno formułowaną potrzebę zmian w edukacji oraz siłę organizacji pozarządowych. Oczywistym stało się, że najbardziej innowacyjne, odpowiadające na rzeczywiste problemy społeczne i bardzo efektywne jest działanie oddolne - rodziców, ekspertów, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz aktywnych obywateli zainteresowanych edukacją. W ich zorganizowaniu się pomagają organizacje pozarządowe. Jednocześnie współpraca organizacji pozarządowych z samorządami terytorialnymi czyni te działania jeszcze bardziej skutecznymi i trwałymi. 

Oddolne działania organizacji pozarządowych i samorządów powinny wesprzeć tworzenie lokalnych polityk edukacyjnych. Ważne, aby lokalne polityki współtworzyły politykę edukacyjną państwa, która winna znaleźć wyraz w jasnych, zrozumiałych dokumentach prawnych i systemie finansowania nie prowadzącym do likwidacji szkół czy ubezwłasnowolnienia samorządów. Stanowienie tego prawa powinno być poprzedzone pilotażami, badaniami, ekspertyzami, konsultacjami społecznymi i debatami publicznymi. Jest to długi proces, w którym muszą zaistnieć partnerskie relacje pomiędzy rządzącymi i rządzonymi i który musi być prowadzony w atmosferze obopólnego zaufania, aby doprowadził do powstania dobrego, stabilnego prawa.

Organizujemy XVII Forum przed wyborami parlamentarnymi, aby dać wyraz naszym nadziejom, iż niezależnie od tego, jaka partia będzie tworzyła rząd, będzie współpracowała z organizacjami pozarządowymi i samorządami terytorialnymi dla dobra naszych dzieci i dla przyszłości Rzeczpospolitej.

Chcemy, aby XVII Forum Inicjatyw Oświatowych było początkiem pracy nad przygotowaniem postulatów
i planów wspólnych działań organizacji pozarządowych i samorządów. Przedstawimy je Prezydentowi RP
z prośbą o objęcie ich patronatem, a po wyborach i zaprzysiężeniu posłów VIII kadencji Sejmu RP przedstawimy je Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wraz z propozycją współpracy. Zwrócimy się też z propozycją współpracy do Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

XVII Forum Inicjatyw Oświatowych składa się z dwóch części.

Pierwsza część obrad będzie poświęcona postulowanym kierunkom zmian i odbędzie się 10 października b.r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP przy ul. Wiejskiej 2/4/6. Do udziału w niej zapraszamy wszystkich zainteresowanych samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, polityków oświatowych, dyrektorów, nauczycieli szkół i przedszkoli, przedstawicieli rad rodziców oraz rodziców.
Druga część, skierowana szczególnie do środowisk wspierających istnienie i rozwój małych wiejskich szkół – lokalnych stowarzyszeń, nauczycieli, rodziców i mieszkańców wsi, poświęcona będzie dyskusjom nad kierunkami zmian pożądanymi dla edukacji na wsi (sobotni wieczór) oraz warsztatom i prezentacjom dostarczającym wiedzę o aktualnych wyzwaniach (niedzielne przedpołudnie). Ta część Forum odbędzie się w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, ul. Marii Grzegorzewskiej 10.

Zapraszamy na Forum i zapraszamy do współpracy!

Zarząd Federacji Inicjatyw Oświatowych i Zarząd Związku Gmin Wiejskich RP
wraz z organizacjami współpracującymi.Konferencji ECNAIS - Istambuł

2015-05-07W kwietniu 2015 roku jako członek zarządu KFON miałam przyjemność i zaszczyt wzięcia udziału w Konferencji ECNAIS, która tym razem odbyła się w Istambule w Republice Tureckiej. Tak, jak cała wielka metropolia Istambułu, tak i znajdujący się po azjatyckiej stronie miasta Hotel Suadiye – miejsce naszej konferencji – łączy w sobie tysiąclecia istnienia miasta z odważną wizją przyszłości. Współorganizatorem wydarzenia było Tureckie Stowarzyszenie Szkół Prywatnych (Turkish Private Schools Association), które sprawdziło się w roli ciepłego i kompetentnego gospodarza.Konferencja KFON - Gdynia 2015

2015-03-31

25 lat Oświaty Niezależnej

2015-03-31Zapraszamy na ogólnopolską konferencję nt. "Nauczyciel wychowacą każdego dziecka i partnerem rodziców"

2015-03-23
Serdecznie zapraszamy na Konferencję nt."Nauczyciel wychowacą każdego dziecka i partnerem rodziców".
Organizatorzy: Fundacja CZAS DZIECIŃSTWA i Społeczne Przedszkole Intergacyjne oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji
Temat:
"Nauczyciel wychowacą każdego dziecka i partnerem rodziców"
Termin:
24 -25 kwietnia 2015
Miejsce: Ośrodek Rozwoju Edukacji, al. Ujazdowskie 28, Warszawa

Zaproszenie »
Program Konferencji »

Zapraszamy!!Zapraszamy na Konferencję nt."Jak działamy na rzecz wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez różne formy innowacji - wymiana doświadczeń"

2015-02-19Serdecznie zapraszamy na Konferencję nt."Jak działamy na rzecz wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez różne formy innowacji - wymiana doświadczeń".
Organizator: Szkoła Morska w Gdyni, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
Temat:
"Jak działamy na rzecz wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez różne formy innowacji - wymiana doświadczeń"
Termin:
12 -14 marca 2015
Miejsce: Szkoła Morska w Gdyni, ul. Polska 13A

Zaproszenie »
Załącznik »
Karta zgłoszenia (DOC) »
Karta zgłoszenia (PDF) »

Zapraszamy!!Zapraszamy na Konferencję nt."Self-evaluation as part of a culture of school improvement"

2015-02-12

Organizator: European Council of National Associations of Independent School
Temat: "Self-evaluation as part of a culture of school improvement"
Termin: 16-18 kwiecień 2015
Miejsce: Stambuł, Turcja


Zapraszamy !!Zapraszamy do współpracy

2014-11-27Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych zaprasza metodyków, dyrektorów szkół i nauczycieli praktyków do współpracy w zakresie prowadzenia warsztatów metodycznych na podstawie materiałów edukacyjnych WSiP.

Poszukujemy osób z doświadczeniem w pracy w szkole lub ośrodku metodycznym, chętnych do prowadzenia zajęć dla nauczycieli metodą warsztatową.

Oferujemy współpracę z Ośrodkiem Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych WSiP (niepublicznym ośrodkiem doskonalenia nauczycieli) na podstawie umowy cywilno-prawnej. Zapewniamy atrakcyjne warunki finansowe oraz niezbędne szkolenia. Oferujemy także udział w programie szkoleniowym doskonalącym umiejętności zawodowe.

 

Poszukujemy osób z doświadczeniem w następujących obszarach:

- szkoła podstawowa: edukacja wczesnoszkolna, język polski, matematyka, historia, przyroda

- gimnazjum: język polski, matematyka, historia, fizyka, chemia, język niemiecki

- szkoły ponadgimnazjalne: język polski, matematyka, fizyka, język niemiecki

 

Zadania:

Przeprowadzenie w okresie od stycznia do maja 2015 r. około 15–30 warsztatów metodycznych na podstawie materiałów edukacyjnych WSiP. Warsztaty odbędą się w promieniu 100 km od miejsca zamieszkania prowadzącego zajęcia.

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • Czynne doświadczenie nauczycielskie w danym przedmiocie lub doświadczenie w pracy jako doradca metodyczny / nauczyciel konsultant / dyrektor szkoły.
 • Znajomość nowatorskich metod nauczania oraz umiejętność przygotowania i prowadzenia warsztatów metodycznych opartych na materiałach edukacyjnych WSiP.
 • Swoboda w prowadzeniu prezentacji.
 • Umiejętność prowadzenia zajęć z dorosłymi metodą warsztatową.
 • Obsługa komputera (MS PowerPoint oraz korzystanie z zasobów internetowych portali edukacyjnych, takich jak ucze.pl).
 • Realizacja wspólnie ustalonego harmonogramu 15–30 warsztatów w godzinach 13.00–16.00 od stycznia do maja 2015 r.
 • Dyspozycyjność w tym okresie.
 • Mobilność na terenie danego regionu (do 100 km od miejsca zamieszkania).

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej w Ośrodku Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych WSiP.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.
 • Niezbędne szkolenie przygotowujące merytorycznie do prowadzenia warsztatów.
 • Możliwość udziału w programie szkoleniowym doskonalącym umiejętności zawodowe.

 

Prosimy o przesłanie zgłoszenia (CV + krótki list motywacyjny) na adres orke@orke.edu.pl. Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2014 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 96, w celach związanych z procesami rekrutacyjnymi, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)”.

http://www.orke.edu.pl/o-nas/wspolpraca/

Jolanta Kałuża, wyróżniona w konkursie Super Dyrektor, o tym, jak realizując swoją wizję i marzenie stworzyła własną szkołę

2014-11-07


Pani Jolanta Kałuża pokazała, że indywidualna wizja edukacji – „szkoły jak dom”, silna motywacja, aby realizować swoje marzenia, może doprowadzić do sukcesu. Warto mieć marzenia i trzeba próbować je urzeczywistniać. Można osiągnąć sukces. Pani Dyrektor Jolanta Kałuża to najlepszy tego przykład.
Jolanta Kałuża, wyróżniona w konkursie Super Dyrektor, jest dyrektorem szkoły, którą stworzyła od podstaw, realizując swoją wizję i marzenie. Dzięki jej pasji i zaangażowaniu, umiejętności zarządzania i integrowania rodziny i środowiska lokalnego, pozyskiwania sojuszników z różnych środowisk, z małej prywatnej szkoły powstała duża placówka Complex of Silesian Intenational Schools.
Jubileusz 20-lecia Zespołu Szkół Prywatnych w Sosnowcu

2014-10-09

"Nadszedł 25 września - długo oczekiwany moment obchodów Jubileuszu 20-lecia Zespołu Szkół Prywatnych "Twoja Przyszłość" w Sosnowcu.


W Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu spotkali się uczniowie, rodzice, nauczyciele, absolwenci i wszyscy sympatycy naszej placówki. Nie zabrakło ważnych zaproszonych gości – reprezentantów instytucji administracyjnych i oświatowych naszego regionu.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pani Dyrektor Magdaleny Wontek, po którym nastąpił niezwykle miły akt wręczenia medali Komisji Edukacji Narodowej dla naszych trzech nauczycielek. Zaproszeni goście złożyli na ręce Dyrekcji życzenia i gratulacje, po czym nastąpiła część artystyczna - etiuda "Dwadzieścia lat w podróży".

Przedstawienie, doskonale podsumowujące wszystkie aspekty pracy naszej szkoły, spotkało się z niezwykle życzliwym przyjęciem - owacje na stojąco po zakończeniu były najlepszą nagrodą dla twórców i wykonawców!

Do zobaczenia przy kolejnym Jubileuszu!"

GALERIA ZDJĘĆ

 

Konferencja ECNAIS

2014-10-02


To the members of the management committee of ECNAIS

and other interested persons.


date : The Hague 3 July 2014
ref : ecnais/14.4980/SSt/lh

conc. : ECNAIS Seminar/ MCM in Vienna, Austria on 20-22 November 2014

AWANGARDA EDUKACJI 25 LAT OŚWIATY NIEZALEŻNEJ

2014-09-25Komitet Obchodów 25-lecia Oświaty Niezależnej

serdecznie zaprasza

 

na ogólnopolską konferencję

 

AWANGARDA EDUKACJI

25 LAT OŚWIATY NIEZALEŻNEJ

 

która odbędzie się 10 października 2014 r.

w godz. 13.oo - 17.30

w Sali Kolumnowej Sejmu RP

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności

do 25 września 2014 r.

mailem na adres: sekretariat@rasz.edu.pl,

lub faksem 22 822 25 15, 22 822 66 20

 

PROGRAM KONFERENCJI (PDF)

 

www.oswiataniepubliczna.pl

Certyfikat KFON

2012-01-05Regulamin przyznawania Certyfikatu
Stowarzyszenia Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej


1. Certyfikat Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej (KFON) ustanawia się w celu podnoszenia poziomu jakości pracy szkół i placówek oświatowych w Polsce.

2. Certyfikat przyznaje się szkołom i placówkom oświatowym reprezentowanym przez członków zwyczajnych KFON.

3. W szczególnych przypadkach Certyfikat KFON może zostać przyznany szkole / placówce oświatowej, niezrzeszonej w KFON-ie, ale realizującej w sposób wyjątkowy idee oświatowe KFON-u.

4. Certyfikat KFON może być przyznany po spełnieniu określonych kryteriów merytorycznych i formalnych.

5. Do kryteriów merytorycznych należą:
• misja, idee dydaktyczno-wychowawcze,
• spójność misji i idei szkoły z jej koncepcją,
• edukacyjna wartość dodana,
• oddziaływanie na środowisko.

6. Za kryteria formalne podlegające ocenie uznaje się:
• okres przynależności do Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej - minimum 3 lata,
• w przypadku szkoły / placówki oświatowej niezrzeszonej w KFON-ie zgodność kryteriów merytorycznych z ideami KFON-u.

7. Certyfikat przyznaje się na okres 6 lat.

8. W przypadku nierealizowania przez szkołę/placówkę oświatową, po otrzymaniu Certyfikatu, o których mowa w punktach 5 i 6, Certyfikat może być cofnięty przez Kapitułę przed upływem terminu ważności.

9. W przypadku likwidacji szkoły lub placówki oświatowej Certyfikat automatycznie traci swoją ważność.

10. Certyfikat nadaje Kapituła wyłoniona w wyborach tajnych przeprowadzanych w trakcie Walnego
Zebrania Stowarzyszenia KFON.

11. W skład Kapituły wchodzi czterech członków wyłonionych w wyborach oraz jeden przedstawiciel Zarządu.

12.
Kadencja Kapituły trwa 6 lat.

13.
Kandydatami na członków Kapituły mogą być członkowie zwyczajni Stowarzyszenia KFON z minimum 3 letnim stażem członkowskim, członkowie wspierający lub członkowie honorowi zaproponowani przez Zarząd lub członków Stowarzyszenia.

14. Po zakończonych wyborach Kapituła wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza oraz uchwala regulamin pracy.

15. Przewodniczący Kapituły może być zmieniony w każdej chwili przez członków Kapituły większością głosów.

16. O zmianie Przewodniczącego sekretarz Kapituły powiadamia pisemnie Zarząd Stowarzyszenia KFON.

17. Uzupełnienie składu Kapituły w przypadku rezygnacji lub śmierci członka następuje w drodze wyborów tajnych na najbliższym Walnym Zebraniu KFON-u.

Regulamin został zatwierdzony 26 marca 2010 r. przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej


Kapituła Certyfikatu KFON

Przewodnicząca: 
Jolanta Kałuża /jolantakaluza@gmail.com/

Sekretarz:

Dorota Zagrodzka /zagrodzka.dorota@gfo.pl/

Członkowie:

Danuta Langowska /d.langowska@zdroje.edu.pl/
Wiktor Polakowski  /szkola@slo.zary.pl/
Jerzy Waligóra  /pack.waligra@gmail.com/

Pobierz dokumenty: (wersja word)
Regulamin pracy Kapituły
Formularz zgłoszenia szkoły do certyfikatu KFON
Skład Kapituły