Wielkanoc 2014

2014-04-17
Zdrowych pogodnych Świąt Wielkiej Nocy,

radosnego przeżywania Zmartwychwstania,

spokojnych spotkań rodzinnych

oraz odpoczynku od codzienności


życzy Krystyna Starczewska - Prezes KFON

         Anna Firek - sekretarz biura KFON

 

I SALON POMORSKI w Sobieszewie

2014-02-19


Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej

Sopocka Akademia Tenisowa

Gdańskie Szkoły Autonomiczne

zapraszają na:


I SALON POMORSKI

w Sobieszewie

19 - 21 marca 2014 r.

W programie:

 • Ewaluacja zewnętrzna – blaski i cienie

 • Jutro oświaty niepublicznej w Polsce

 • Rodzice w szkole

 • Walne zebranie Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej

 • Wizyta studyjna w Gdańskich Szkołach Autonomicznych

 • Okazja do przyjaznej rozmowy i wymiany doświadczeń

 • Poszukiwania złota Bałtyku

   

Koszt spotkania: 450zł netto *

 • Sympozjum ( udział, materiały, poczęstunek)

 • Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych ( istnieje możliwość dopłaty do pokoju jednoosobowego – 30zł/doba)

 • Wyżywienie ( od środy 19 marca – obiad o godz. 13:00)

 • Uroczysta kolacja

 • Gwarancja pięknej pogody :)

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 marca 2014 r.( formularz zgłoszeniowy dostępny w załączniku)

 

Wpłaty do: 13 marca 2014 r.:

Sopocka Akademia Tenisowa ul. 3 Maja 73, 81- 850 Sopot

Na nr konta: 34 1050 1764 1000 0091 3992 8718

z dopiskiem: Sobieszewo

Kontakt: Ewa Zdanowska 607 214 777

KARTA ZGŁOSZENIA

Program I Salonu Pomorskiego


I SALON POMORSKI odbędzie się w Hotelu „Orle”

w Gdańsku- Sobieszewie, 50 metrów od brzegu morza!

Dojazd:

Pociąg: należy wysiąść na stacji Gdańsk Główny, dalej dojazd autobusem miejskim linii 112- http://ztm.trojmiasto.pl/rozklady/rozklad-112_20140203-1-2.html

Mapa wyspy: www.mapa.wyspa.pl

Wjazd samochodem na Wyspę Sobieszewską z trasy E77 Warszawa- Gdańsk: http://www.zumi.pl/trasa.html?loc1=Przejazdowo%2C+&loc2=woj.+pomorskie%2C+Sobieszewo+1&byCar=1&cId1=&sId1=&cId2=da71e7c2aa79c2670048080055cb0000f000ee06668a32ba&sId2=


SERDECZNIE ZAPRASZAMY


*Podstawą do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust.1 punkt 29c będzie sfinansowanie szkolenia w całości ze środków publicznych. Oświadczenie zawarte jest w karcie zgłoszeniowej.

20 lat KFON [FILM]

2013-05-1511 kwietnia 2013 w siedzibie Sejmu RP odbył się jubileusz 20 lecia Krajowego Forum Oświaty Niezależnej.

ZOBACZ FILM
Listy

2013-05-08
XX lat KFON

2013-04-29

XX lat KFON

11 kwietnia 2013r.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Konferencja KFON

 

GALERIA ZDJĘĆ

Konfernecja ECNAIS

2013-04-12

Dear participant of the management committee meeting,

Please find attached the agenda an annexes for the Management Committee Meeting on Saturday 20 April in the NH Atlantic Hotel in The Hague, The Netherlands from 9h00 till 12h00.

The number of the annexes corresponds with the number on the agenda.

Please bring a copy for yourself of all papers.

--------------------------------------------------------------- 

Dear non-participant of the MCM,

Please find attached for your information and archive the agenda an annexes for the MCM meeting in The Hague.

We are looking forward to meeting you again at the next seminar dated: 14 and 15 November 2013

Best regards,

On behalf of Per Kristensen, Simon Steen and Sofia Reis


DOCUMENTS [pdf]

 


 Certyfikat KFON

2012-01-05Regulamin przyznawania Certyfikatu
Stowarzyszenia Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej


1. Certyfikat Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej (KFON) ustanawia się w celu podnoszenia poziomu jakości pracy szkół i placówek oświatowych w Polsce.

2. Certyfikat przyznaje się szkołom i placówkom oświatowym reprezentowanym przez członków zwyczajnych KFON.

3. W szczególnych przypadkach Certyfikat KFON może zostać przyznany szkole / placówce oświatowej, niezrzeszonej w KFON-ie, ale realizującej w sposób wyjątkowy idee oświatowe KFON-u.

4. Certyfikat KFON może być przyznany po spełnieniu określonych kryteriów merytorycznych i formalnych.

5. Do kryteriów merytorycznych należą:
• misja, idee dydaktyczno-wychowawcze,
• spójność misji i idei szkoły z jej koncepcją,
• edukacyjna wartość dodana,
• oddziaływanie na środowisko.

6. Za kryteria formalne podlegające ocenie uznaje się:
• okres przynależności do Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej - minimum 3 lata,
• w przypadku szkoły / placówki oświatowej niezrzeszonej w KFON-ie zgodność kryteriów merytorycznych z ideami KFON-u.

7. Certyfikat przyznaje się na okres 6 lat.

8. W przypadku nierealizowania przez szkołę/placówkę oświatową, po otrzymaniu Certyfikatu, o których mowa w punktach 5 i 6, Certyfikat może być cofnięty przez Kapitułę przed upływem terminu ważności.

9. W przypadku likwidacji szkoły lub placówki oświatowej Certyfikat automatycznie traci swoją ważność.

10. Certyfikat nadaje Kapituła wyłoniona w wyborach tajnych przeprowadzanych w trakcie Walnego
Zebrania Stowarzyszenia KFON.

11. W skład Kapituły wchodzi czterech członków wyłonionych w wyborach oraz jeden przedstawiciel Zarządu.

12.
Kadencja Kapituły trwa 6 lat.

13.
Kandydatami na członków Kapituły mogą być członkowie zwyczajni Stowarzyszenia KFON z minimum 3 letnim stażem członkowskim, członkowie wspierający lub członkowie honorowi zaproponowani przez Zarząd lub członków Stowarzyszenia.

14. Po zakończonych wyborach Kapituła wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza oraz uchwala regulamin pracy.

15. Przewodniczący Kapituły może być zmieniony w każdej chwili przez członków Kapituły większością głosów.

16. O zmianie Przewodniczącego sekretarz Kapituły powiadamia pisemnie Zarząd Stowarzyszenia KFON.

17. Uzupełnienie składu Kapituły w przypadku rezygnacji lub śmierci członka następuje w drodze wyborów tajnych na najbliższym Walnym Zebraniu KFON-u.

Regulamin został zatwierdzony 26 marca 2010 r. przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej


Kapituła Certyfikatu KFON

Przewodnicząca: 
Jolanta Kałuża /jolantakaluza@gmail.com/

Sekretarz:

Dorota Zagrodzka /zagrodzka.dorota@gfo.pl/

Członkowie:

Danuta Langowska /d.langowska@zdroje.edu.pl/
Wiktor Polakowski  /szkola@slo.zary.pl/
Jerzy Waligóra  /pack.waligra@gmail.com/

Pobierz dokumenty: (wersja word)
Regulamin pracy Kapituły
Formularz zgłoszenia szkoły do certyfikatu KFON
Skład Kapituły